Zoekt u een hr-basisopleiding waarmee u uw toegevoegde waarde voor uw organisatie verhoogt?

Maakt u net kennis met het hr-vak en wilt u zich verder verdiepen in dit domein?

Deze praktijkopleiding legt een stevige hrm-basis. Met deze opleiding ontwikkelt u in enkele maanden de cruciale hr-competenties voor een hr-professional. U diept alle relevante topics en modellen op het gebied van human resources uit en vertaalt ze naar de praktijk. Dankzij de interactieve aanpak en de vele ervaringsuitwisselingen werkt u creatieve oplossingen uit voor uw eigen hr-uitdagingen.

U oefent essentiële vaardigheden die u echt vooruithelpen in uw hr-functie

 • U werkt aan uw eigen case, zo vertaalt u wat u leert tijdens deze opleiding meteen naar uw eigen professionele uitdagingen.
 • De hrm-opleiding is doorspekt met oefeningen en tools die u helpen om uw werkpunten te verbeteren en uw sterke punten nog te stimuleren.
 • Tijdens dit traject krijgt u 2 uur individuele coaching. Dankzij deze gepersonaliseerde feedback tilt u uw hr-kennis en -skills naar een hoger niveau.

Uw resultaten: een sterkere bijdrage van hr aan uw bedrijfsdoelstellingen

 • U ontdekt hoe u hrm-theorieën en -modellen vertaalt naar de hr-praktijk.
 • U versterkt uw adviesvaardigheden en leert hoe u stakeholders overtuigt.
 • U werpt een blik op de evoluties en ontwikkelingen binnen hrm.

Pluspunten

 • Na de opleiding ontvangt u het Kluwer Human Resources van A tot Z-certificaat (op voorwaarde dat u min. 90 % aanwezig bent en deelneemt aan de praktijkcase).
 • U krijgt 2 uur individuele coaching van onze topexperten.
 • U volgt een opleiding gegeven door topdocenten met een stevige reputatie. Zij begeleiden u bij de uitwerking van uw praktijkcase.
 • U benchmarkt de hrm-processen van uw bedrijf met die van andere organisaties.
 • U volgt een ideaal leertempo: 8 opleidingsdagen gespreid over 4 maanden.

Bestemd voor

 • hrm-businesspartners (leidinggevenden) of mensen die zich op deze functie voorbereiden
 • hr-assistants en hr-professionals met één tot drie jaar ervaring in een of meerdere subdomeinen
 • hr-professionals die gespecialiseerd zijn in een niche en die hun kennis willen uitbreiden
 • intredende leidinggevenden die hrm-verantwoordelijkheid opnemen

De opleiding is zowel gericht op grote en kleine ondernemingen als op de non-profitsector.

"

Deze opleiding gaf me een duidelijk theoretisch kader. Dankzij deze opleiding voel ik me gesterkt om deze basiskennis te vertalen naar de praktijk. Ik kreeg veel bruikbare praktijktips.

"
Ankie Van Hecke, hr manager, Boost Nutrition
"

Deze opleiding biedt een heel goede mix en een uitstekend overzicht van de geldende visies en technieken. Ik zit al 20 jaar in het vak en ben nu vooral met de ‘harde hr' bezig, met beloningsaspecten. Vooral voor de ‘zachtere' hr-materies kon ik deze opfrissing goed gebruiken. De opleiding levert een stevige hr-basis, met een kader en een filosofie. Zo gaat er aandacht naar de manier waarop je bijvoorbeeld een loonbeleid aanpakt met respect voor de mensen, of hoe je diversiteit concreet realiseert.

"
An Lavrijsen, hr-specialist, Cummins Diesel
"

Ik leerde door deze opleiding snel het hr-jargon en de vereiste vakkennis. Zij gaf mij tegelijk een goed overzicht van alle hr-facetten en voldoende specifieke informatie over deelaspecten, zoals inschaling van lonen en alle juridische aspecten. Je leert ook interessante mensen kennen en start zo je hr-netwerk op. Boeiend was ook gastdocent Georges Anthoon met zijn nadruk op het goed benoemen van je hr-projecten, ze zichtbaar maken. De opleiding stemt ook tot nadenken en discussiëren onder vakmensen, waar je anders zo weinig toe komt.

"
Peter Gerard, hr-manager divisie Materials, Agfa-Gevaert

Programma

Dag 1: Algemeen kader en case (voormiddag)

 • U krijgt een globaal kader voor hrm aangereikt en elke module van de opleiding wordt binnen dit kader geplaatst.
 • U krijgt meer informatie over de uitwerking van uw case.

Trainer: Patrick Van Aeken, consultant, Van Aeken HRD Services

Dag 1: Rekruteren vandaag en morgen (namiddag)

 • Trends in de arbeidsmarkt
 • Candidate experience
 • Proactive sourcing
 • Rekruteren en social media
 • Processen binnen rekrutering

Trainer: Karlien Eeman, Peopleimpact

Dag 2: Rekruteren vandaag en morgen (voormiddag)

 • De verschillende rollen van een recruiter
 • Het aanwervingsgesprek
 • Screening en assessment
 • KPI’s en metrics
 • Onthaal en integratie

Trainer: Karlien Eeman, Peopleimpact

Dag 2: Well@work (namiddag)

 • De rol van hr bij het psychosociaal welzijn?
 • De wet op de psychosociale risico's
 • De risicoanalyse psychosociale aspecten en de link met hr en het preventieplan
 • Stress & burnout

Trainer: Caroline Tan, senior consultant Psychosociaal Aspecten, Securex

Dag 3: Leren en ontwikkelen

Naar een effectieve leerstrategie binnen mijn organisatie

 • Een leerbeleid in de praktijk (wetgeving, tools, alternatieve leervormen, …)
 • Competentiemanagement versus talentmanagement
 • De linken met andere hr-domeinen (selectie en rekrutering, performance management, …)
 • Leerrendement van leerinspanningen

Trainer: Stefaan Arryn, Director HR Talent, Securex

Dag 4: Changemanagement

 • Hoe begint u aan een veranderingsproces?
 • Theoretische modellen en valkuilen
 • Wat wordt bedoeld met bedrijfscultuur?
 • Hoe meet u een bedrijfscultuur?
 • Hoe implementeert u een cultuurverandering?
 • Hoe adviseert en ondersteunt u het management in het changeproces?

Trainer: Patrick Van Aeken, consultant, Van Aeken HRD Services

Dag 5: Prestatiemanagement en evaluatie (voormiddag)

 • “Performance” en "beoordeling versus waardering"
 • Mensen overtuigen met het oog op succes en aanvaarding
 • Beoordelingssystemen: wie, wat, waar, wanneer?
 • Het beoordelingsgesprek, het functioneringsgesprek en omgaan met weerstand
 • Invoering van beoordelingssystemen: valkuilen
 • Informeel beoordelen versus formeel beoordelen
 • Hoe verhoogt u de output van uw medewerkers?

Trainer: Walter Gijs, senior trainer-consultant, Sparring

Dag 5: Coaching van de cases (namiddag)

 • Bespreken stand van zaken over de praktijkcases
 • Eerste presentatie
 • Vragen en feedback door deelnemers en trainer

Trainer: Patrick Van Aeken, consultant, Van Aeken HRD Services

Dag 6: Strategisch verlonen

 • Hoe legt u de totale loonmassa vast?
 • Hoe zijn verloningsschalen en -pakketten opgebouwd?
 • Zin en onzin van cafetariaplannen en alternatieve verloningstechnieken
 • Het salaris als motivator en onderdeel van het strategisch beleid
 • De koppeling van salarisschalen aan functieclassificaties
 • De koppeling prestatie-evaluatie en salarisverhoging
 • De betekenis van een competitief salaris voor een evenwichtig salarisbeleid

Trainer: Damien Vanderstichelen en Mirabel Hoys, Attentia

Dag 7: Essentiële consulting skills voor hr-professionals

 • Algemene consultingvaardigheden om een 'business partner' relatie tot stand te brengen: connecteren, vragen stellen, herformuleren, samenvatten, commitment verkrijgen, …
 • Gespreksvaardigheden m.b.t. typische hr-situaties:
  • selectiegesprek
  • ontwikkelingsgesprek
  • loopbaangesprek
  • 'slecht nieuws' gesprek: geweigerde promotie, niet de verhoopte loonsopslag, ontslag, …

Trainer: Patrick Van Aeken, consultant, Van Aeken HRD Services

Dag 8: Going to action! Impact verwerven als hr-afdeling en -professional

 • Presentaties van de bedrijfscase
 • Coaching en feedback op de presentaties
 • Praktische tips en tricks

Evaluatie

 • U kijkt terug op de volledige opleidingscyclus en bespreekt de leermomenten en ervaringen.
 • U ontdekt hoe u de nieuw verworven kennis concreet toepast in uw organisatie.

Trainer: Patrick Van Aeken, consultant, Van Aeken HRD Services

Receptie, aangeboden als afsluiting van de 8-daagse leercyclus

Docent(en)

Stefaan Arryn

Stefaan Arryn is sinds 2013 HR Talent Director bij Securex. Binnen deze functie is hij verantwoordelijk voor Talent Acquisition, Talent Development en Talent Management van de 1.600 medewerkers. Voordien was hij er training & development manager. Stefaan bouwde eerder ook rijke ervaringen op bij het nationale trainingsdepartement van Randstad en bij het opleidings- en consultancybureau Vion.

Walter Gijs

Walter Gijs is senior trainer voor Kluwer Opleidingen en managing director van Sparring & Partner bij Motmans en partners. Walter kan terugblikken op een rijke ervaring als manager en als human resources directeur. Het ontwikkelen van menselijk potentieel en van de kracht van mensen voor een organisatie bepalen zijn aanpak als trainer.

Patrick Van Aeken

Patrick Van Aeken is consultant bij Van Aeken HRD Services. Tot 2013 werkte Patrick als director Center of Excellence W3 (Lean Transformation) bij AXA en was hij verantwoordelijk voor performance-, competentie- en talentmanagement. Hij was regelmatig actief op internationaal niveau als lid van het international training & development committee van de AXA group worldwide. Hij is een geaccrediteerde MBTI-trainer en deelt geregeld zijn ervaringen als docent bij Kluwer Opleidingen.

Hans Tillie

Hans Tillie is manager hr & facilities bij Atradius Information Services. In het verleden was hij actief als advocaat aan de Balie van Brussel, als hr-manager bij Levi Strauss en Stater Belgium en als adviseur bij Agoria. Hans is regelmatig spreker op studiedagen en congressen over sociaaljuridische thema's.

Caroline Tan

Caroline Tan, senior consultant Health & Safety (Psychosocial Well Being), Securex

cr-00115639

Karlien Eeman

Karlien Eeman heeft als change consultant al meer dan 15 jaar ervaring binnen een breed gamma aan hr services. Karlien helpt mensen en organisaties om hun potentieel naar boven te halen en verder te ontwikkelen. De groei en ontwikkeling van mensen en organisaties vormen een rode draad in haar carrière. Karlien specialiseerde zich de laatste jaren in hr transformatie projecten, talent management en recruiting Process Outsourcing.

Praktische informatie

Prijs: 3 490 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Extra:

Deze opleiding focust zich op de verschillende hr-domeinen. Bent u op zoek naar een basisopleiding die zowel hrm als sociaal recht omvat? Combineer dan deze opleiding met de tweedaagse basisopleiding sociaal recht: www.kluweropleidingen.be/basrbnb. Als u voor beide opleidingen gelijktijdig inschrijft, ontvangt u 10 % korting op de totale inschrijvingsprijs. Deze opleiding is ook perfect geschikt voor hr-specialisten die hun algemene kennis van het hr-domein willen uitbreiden. Bent u gespecialiseerd in bijvoorbeeld rekrutering en selectie, of in vorming en opleiding? Dankzij onze formule voor specialisten bent u vrijgesteld voor de opleidingsdag van uw specialisme en betaalt u 1 dag minder. Meer info: audrey.vandenbempt@kluwer.be.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Volgt u eveneens de opleiding 'Sociale wetgeving in België: basisopleiding', dan krijgt u een korting van 10 % op het totaalbedrag.

Inschrijven

Download de brochure