De arbeidsmarkt en het socio-economisch kader waarin uw bedrijf zich beweegt veranderen razendsnel en de dynamiek lijkt nog toe te nemen.

 • Technologische ontwikkelingen veranderen uw business en de arbeidsmarkt.
 • De talentpool wordt kleiner door de vergrijzing.
 • Nieuwe talenten hebben andere verwachting met betrekking tot loopbanen, work-life balance, ...

Organisaties die snel kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen en schommelingen in de conjunctuur en marktvraag, boeken betere bedrijfsresultaten dan hun concurrenten. Personeel flexibel kunnen inzetten is en blijft daarbij een kritische succesfactor. Het aantal externe medewerkers is de laatste jaren dan ook stiekem gestegen en een onzichtbare, dure en risicovolle ‘black box’ geworden. Externe flexibele arbeid is daarmee uitgegroeid tot een complexe flexibele schil die voor uw organisatie veel risico’s inhoudt.

Tijdens een halve dag ontdekt u hoe u inzicht in én vat krijgt op uw externe flexibele schil, om vervolgens door integraal talentbeheer de slagkracht van uw bedrijf aantoonbaar te verhogen. Na de opleiding:

 • weet u wat integraal talentbeheer is,
 • wat het opbrengt en
 • hoe u er aan begint vanuit uw rol als hr.

Hebt u vandaag een duidelijk zicht op de inzet, kosten, talenten, … van al uw externe talenten?

Het inzetten van arbeidsflexibiliteit met alleen een focus op de korte termijn kan leiden tot negatieve uitkomsten voor de organisatie. Door reactief en ad hoc gebruik te maken van flexibele contracten kan veel geld worden verspild en kennis worden verloren.

Freelance medewerkers en alle andere ingehuurde professionals worden vaak rechtstreeks door de Business Units ingekocht. Maar wie controleert de kwaliteit van deze instroom? Heeft uw organisatie daarmee de juiste man/vrouw op de juiste plaats? En doen we niet een eigen medewerker op een andere afdeling te kort door extern in te huren? Is de fee die men betaalt voor X wel in overeenstemming met zijn/haar competenties en met die van Y? En bent u wel volledig in orde met de wetgeving? Is inhuren ook voor langere termijn de meest slimme oplossing voor uw organisatie?

Ad hoc inhuren is misschien prima voor korte termijn, maar hoe buigt u dit om naar een proactieve aanpak om in de toekomst meer efficiënt de beste talenten uit de schaarse markt te halen? Hoe moet u pools opzetten met externe flexibele talenten?

Integraal talentbeheer: dé slimme toekomststrategie voor hr.

Integraal talentbeheer is toekomstgericht, proactief organiseren van alle aanwezige talent, intern én extern, vast én ingehuurd. Integraal, los van de contractvorm. Het gaat daardoor ook over het benutten van kansen voor de organisatie om:

 • innovatiever te worden,
 • directe en indirecte kosten te besparen en
 • de doelstellingen over 1, 2 of 5 jaar te realiseren.

Met deze vernieuwende visie, methodes en middelen weet u perfect welke talenten u in huis heeft, en hoe u ze optimaal inzet in functie van uw bedrijfsdoelstellingen op korte én langere termijn. Lange termijn baten in plaats van korte termijn winsten dus.

Uw resultaten

Na deze opleiding:

 • Kent u de actuele context waarin bedrijven acteren en de impact hiervan op de bedrijfsstructuur en -strategie: de netwerkorganisatie is een feit (risico’s en kansen).
 • Weet u hoe hr ook in een netwerkbedrijf een added-value partner voor de business kan blijven/worden.
 • Weet u wat integraal talentbeheer is en hoe dit een hr-model vormt dat kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit verenigt.
 • Kent u alle stakeholders van integraal talentbeheer.
 • Stelt u zelf een business case en stappenplan op voor integraal talentbeheer in uw organisatie: van missie naar concrete doelstellingen en actie.
 • Kunt u het effect van integraal talentbeheer meten.

Bestemd voor

Hr professionals

Als hr-verantwoordelijke moet u over voldoende informatie en vaardigheden beschikken om een bewuste keuze te kunnen maken uit nieuwe flexibiliteitopties.

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die met de volgende vragen zit: ‘Hoe zorgen we er voor dat er één visie en één beleid is voor alle aanwezige talenten in het bedrijf, en niet alleen voor zij met een vast contract? Hoe verzekeren wij in de toekomst de in- en doorstroom van de juiste talenten ongeacht de contractvorm waarmee ze in onze organisatie werken?’

Programma

De aanleiding: de vele maatschappelijke en technologische veranderingen en hoe de toekomst van werk er uit ziet.

De flexibele schil: uw bedrijf is een netwerkorganisatie geworden door inzet van vele nieuwe vormen van flexibele arbeid. Ingehuurd talent is vandaag zo veel meer dan uitzendarbeid!

Flexibel werken is in uw organisatie ad hoc georganiseerd, wat zijn de risico’s als u niets doet?

Integraal talentbeheer:

 • Wat is het en waarom moeten we het absoluut willen?
 • Hoe begint u er aan?
 • Wie zijn de stakeholders?
 • Stappenplan

Het meten van het effect van een dergelijk flexibiliteitsprogramma: wat levert het op?

Docent(en)

Marleen Deleu

Marleen Deleu adviseerde 26 jaar Belgische en Nederlandse bedrijven en overheden over talentmanagement en de optimalisering van hun interne en externe flexibiliteit in arbeid. Eind 2015 werd zij als enige Belg, Certified Contingent Workforce Professional. Marleen helpt bedrijven om het beste te halen uit hun snel groeiend aantal extern ingehuurde talenten. Zij helpt organisaties om vat te krijgen op hun complexere flexibele schil. Het resultaat is een strategisch instrument dat het bedrijf slagkracht, wendbaarheid én kostenbesparingen oplevert.

Praktische informatie

Prijs: 409 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven