Tijdens deze basisopleiding leert u alle aspecten van een goede compensation and benefits aanpak. U ontdekt de kennis en de vaardigheden die u nodig hebt om een strategisch loonbeleid op te zetten en te implementeren.

Het resultaat: uw beloningsbeleid draagt bij tot de motivatie van uw medewerkers en tot een hogere productiviteit.

Doelstellingen

Een goed loonbeleid is een essentieel onderdeel van uw hr-beleid. De beloning is immers een element dat een grote impact heeft op het gedrag en de prestaties van uw medewerkers.

De financiële verloning is belangrijk. Maar de nieuwe medewerker verwacht ook niet-financiële verloning zoals work-life balance, persoonlijke ontwikkeling, …

De basisopleiding compensation and benefits manager geeft antwoorden op vragen zoals:

  • Hoe draagt u met verloning en beloning bij aan de strategische doelstellingen van uw organisatie?
  • Hoe ziet een goede loonstructuur eruit, en hoe zet ik dat op?
  • Hoe zorgt u voor een correcte en motiverende financiële en niet-financiële verloning?
  • Hoe koppelt u verloning aan prestaties?
  • Hoe communiceert u over uw verloning (intern en extern)?

Programma

STRATEGISCH BELONEN

A. De methodologie

“Hoe meer loon, hoe productiever de medewerker”, een uitspraak die niet meer unaniem wordt ondersteund.

Hoe wordt de medewerker dan wel productiever?

Wat wilt u met uw medewerkers bereiken?

Hoe draagt u met beloning bij tot het bereiken van de organisatiedoelstellingen?

En hoe gaat u om met de verwachtingen van de 'nieuwe' medewerker inzake verloning? (auto, maaltijdcheques, opleidingen, …)

Tijdens deze module ontdekt u hoe u met een goede beloningsstrategie bijdraagt tot de organisatiedoelen. U leert met andere woorden hoe u ervoor zorgt dat u beloont wat de organisatie wilt belonen.

B. De workshop

Een reward strategie opzetten hoe start u daar mee? Even op onderzoek uitgaan en de laatste trends toepassen? Maar wat zijn deze trends? En passen deze wel bij uw organisatie?

En hoe zet u een strategie op die rekening houdt met waar uw organisatie naartoe wilt én met de realiteit?

Tijdens deze workshop brengt u op een interactieve manier aan de hand van een grondige analyse de cruciale contextvariabelen in kaart en vertaalt u ze naar uw eigen organisatie.

C. Het beslissingsproces

Als medewerker zou het mooi meegenomen zijn, als organisatie is het onmogelijk; voor álles belonen. Dus moeten er keuzes gemaakt worden. Tijdens deze sessie worden de hamvragen voor het opstellen van een reward strategie getackled. U ontdekt waar de focus van de reward strategie moet liggen en hoe u de fit met de organisatie en de organisatiedoelstellingen garandeert.

BASISELEMENTEN VAN EEN COMPENSATION AND BENEFITS BELEID

A. De loonstructuur

Eens de loonstrategie besproken en bepaald is, moet u die vertalen naar de praktijk: u moet een loonstructuur opbouwen.

Een solide loongebouw is opgebouwd op basis van 4 parameters, die in lijn met de reward strategie en de organisatiecontext worden vastgelegd.

Hoe wil de organisatie zich differentiëren?

Op welke punten wil de organisatie uitblinken?

Tijdens deze module ontdekt u de conceptuele verloningsstrategie vertaalt naar een concrete verloningsstructuur.

B. Jobgrading & benchmarking

Met functieclassificatie legt u een stevige basis voor uw loonbeleid. Op basis van een objectieve functiewegingsmethodiek bepaalt u per functie wat de meerwaarde van die functie is voor de organisatie. Eens bepaald hoe belangrijk elke functie voor de organisatie is, kunt u de verloning eraan koppelen.

Daarnaast moet u bij de bepaling van de verloning voor een functie rekening houden met externe factoren. Met een benchmark vormt u zich een beeld van de markt en kunt u inschatten waar uw organisatie zich bevindt binnen deze markt. De loongegevens van uw werknemers worden afgezet tegen de markt waarmee de organisatie zich wenst te vergelijken. Een gap analyse verduidelijkt de pijnpunten en sterktes van het huidige verloningssysteem.

Tijdens deze sessie ontdekt u hoe u aan de hand van jobgrading en benchmarking zorgt voor een correcte verloning voor een functie.

PERFORMANCE MANAGEMENT

Via performance management legt u de link tussen prestaties en verloning. Uw systeem moet een hulpmiddel zijn voor hr en de leidinggevenden om het potentieel binnen de organisatie naar boven te brengen en om een resultaatgerichte bedrijfscultuur te implementeren. Goede leiderschapskills zijn onontbeerlijk bij prestatiebeoordeling. Hoe ziet een goed performance management systeem eruit? Wat mag u verwachten van de leidinggevenden en welke competenties hebben zij nodig?

VASTE EN VARIABELE VERLONING

FLEXIBEL BENEFITS

In deze woelige economische tijden van loonstop, stringente wetgeving en loonhandicap wordt u als hr-professional op de proef gesteld. De nieuwe generatie werknemers verwachten van u flexibiliteit, ook in uw loonbeleid. Hoe brengen we de vraag tot meer work/life balance, flexibiliteit en fiscale optimalisatie in lijn met een ontbrekend wettelijk kader en hogere pensioenleeftijden? Cafetariaplannen, flexible rewards, mobiliteitsbudget: wie herkent door de bomen het bos nog?

Tijdens deze module ontdekt u een pragmatische aanpak van flexible rewards. From start to finish of hoe u eenvoudig een maximale impact realiseert!

COMMUNICATIE EN CHANGE

Een transparante communicatie is onontbeerlijk bij uw compensation & benefits strategie.

Hoe beïnvloedt u de motivatie van uw medewerkers via uw communicatie over verloning en beloning?

Hoe communiceert u conform de noden van de organisatie?

Hoe voert u veranderingen door op het vlak van compensation & benefits en wat zijn de “best practices”?

Kortom, tijdens deze sessie krijgt u krachtige communicatie- en veranderingstips die u vooruit helpen bij uw verloningsbeleid.

Docent(en)

Bert De Greve

Bert De Greve is business leader organizational talent management bij Hudson. Voordien begeleidde hij gedurende 13 jaar grote en kleine bedrijven bij hun hrm- en rewarduitdagingen. Hij is expert in functieclassificatie, strategic reward en compensation and benefits competentiemanagement en organization design.

Kristof Van den Elsen

Kristof Van den Elsen is manager talent management bij Hudson. Voordien vergaarde hij een ton aan ervaring als hr en compensation and benefits manager bij GDF Suez, Eternit en Deutsche Bank. Hij is expert in functieclassificatie, strategic hr, reward, compensation and benefits, development, ...

Hannelore Blondia

Hannelore Blondia is manager talent management bij Hudson. Voordien begeleidde zij grote en kleine bedrijven bij hun hrm- en rewarduitdagingen. Zij is expert in functieclassificatie, strategic reward en compensation and benefits en communicatie- en competentiemanagement.

Hans Tillie

Hans Tillie is manager hr & facilities bij Atradius Information Services. In het verleden was hij actief als advocaat aan de Balie van Brussel, als hr-manager bij Levi Strauss en Stater Belgium en als adviseur bij Agoria. Hans is regelmatig spreker op studiedagen en congressen over sociaaljuridische thema's.

cr-01845429

Henk Debrock

Henk is VP Compensation & Benefits bij Bekaert. Hij leidt een centraal gespecialiseerd team en regionale teams in Europa, China, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten die alle aspecten van compensation en benefits behandelen zoals job grading, compensation, incentives, benefits, internationale tewerkstelling en aandelengerelateerd belonen. Voordien was Henk tewerkgesteld in compensation & benefits leidinggevende posities bij Arthur Andersen, General Electric, Lernout & Hauspie, Ingram Micro en Johnson Controls.

Koen Van Meensel

Als lid van het nieuw opgerichte Global Center of Expertise for Total Rewards bij Johnson Controls bekleedt Koen Van Meensel vandaag een rol als director global incentives. Hij overziet alle variabele verloningsprogramma's van Johnson Controls en geeft sturing aan alle aspecten van plan design, communicatie en beheer van bonusplannen in het kader van een bredere kijk op verloning. Voordat hij bij Johnson Controls begon in januari 2012, deed Koen een brede internationale compensation and benefits ervaring op bij bedrijven zoals Donaldson, Exxonmobile en Bekaert.

Praktische informatie

Prijs: 2 260 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven