Tijdens deze modulaire reeks nemen topspecialisten de juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten van verschillende herstructureringsvormen onder de loep.

Module 1: Reorganisatie van vennootschappen: juridische spelregels

Tijdens deze module krijgt u een praktijkgericht overzicht van (voornamelijk) de vennootschapsrechtelijke spelregels over fusie, (partiële) splitsing, inbreng (overdracht) van bedrijfstak en van algemeenheid van goederen. De docent vestigt - waar mogelijk - de aandacht op andere relevante rechtsdomeinen (financieel recht, informatie en consultatie van werknemers, bodemsaneringsproblematiek, enz.).

Module 2: Reorganisatie van vennootschappen: splitsingen en partiële splitsingen

Met welke boekhoudkundige en fiscale aspecten moet u rekening houden bij een (partiële) splitsing van een onderneming? Deze module schept klaarheid. U krijgt tips die onmiddellijk inzetbaar zijn in de praktijk. De docenten van dit seminarie hebben een jarenlange ervaring in deze complexe materie.

Module 3: Reorganisatie van vennootschappen: interne en grensoverschrijdende fusies

Wanneer ondernemingen samensmelten of reorganiseren, dan is het van cruciaal belang om de fiscale en boekhoudkundige spelregels tot in detail te respecteren. Tijdens deze module krijgt u een update van de belangrijkste regels, met een evenwichtige mix van theorie, praktijk en bijkomende input vanuit de werkgroep 'Reorganisaties' van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN).

Als u inschrijft voor de volledige reeks (drie modules), dan geniet u een korting van 30% op de totale seminarieprijs.

Praktische informatie

Prijs: 981,6 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Kies voor elke module de gewenste datum door te klikken op het juiste vakje.