Op zoek naar een training die uw carrière een duw in de rug kan geven? Bent u al enkele jaren actief in een bepaald domein van de financiële afdeling en wilt u graag een bredere ‘helikopterview’ ontwikkelen?

Dan is onze 'Masterclass Financieel Management' misschien wel de uitgelezen kans om alle deelaspecten van het financieel beleid onder de loep te nemen.

Dit programma bestaat uit 10 lesdagen gevuld met telkens een stevige theoretische basis. Gedreven, praktijkgerichte finance specialisten zullen u meenemen in de boeiende wereld van strategie, kostprijscalculaties, budgetteren, cash flow management, treasury management, corporate governance, accountancy en zo veel meer …

Doelstellingen

Welke aspecten komen aan bod?

1. Strategy

 • Strategie: vastlegging en implementatie. Welk is de rol van de finance functie in deze processen?

2. Finance

 • Financiële analyse
 • Waardering en mergers & acquisitions
 • Accountancy: IAS/IFRS, eindejaarsverrichtingen, ...
 • Corporate governance, interne & externe audit en reporting

3. Managerial

 • Strategisch plan, financieel plan, langetermijnplanning, managerial reporting, budgetteren
 • Kostprijscalculatie en kostenmanagement
 • Investeringsanalyse
 • Businessplan en businesscase

4. Treasury

 • Cashflowmanagement
 • Rente- en wisselkoersrisico's

Uw resultaten

 1. Alle belangrijke financiële aspecten komen aan bod. Zeer grondig programma.

 2. De kennis die u opdoet brengt uw inzicht in finance management naar een hoger niveau.

 3. U verdiept uw kennis in alle aspecten van het financieel beleid van een organisatie. De nieuwste inzichten en technieken komen aan bod.

 4. Docenten zijn allen specialisten in hun vak en munten uit door een stevige kennis en ervaring. Zij weten deze praktijkervaring bovendien uitstekend te brengen.

 5. Netwerking op niveau: u leert collega's in uw vak kennen en wisselt ervaringen uit.

 6. Na deze opleiding heeft financieel management geen geheimen meer voor u.

Bestemd voor

De Masterclass 'Financieel Management' is een doorgroeiprogramma voor financiële medewerkers die al enkele domeinen van financieel beleid beheersen maar die nu een volledig zicht willen krijgen in financieel management. De opleiding richt zich tot:

 • financieel medewerkers met minimum 3 jaar ervaring
 • financieel analisten
 • accountants en bedrijfsrevisoren
 • kredietbeoordelaars en ondernemingsverantwoordelijken in financiële instellingen
 • algemeen directeuren en zaakvoerders
 • iedereen die met de praktische kant van financieel beleid te maken krijgt
"

De docenten zijn bekwame mensen in hun vak, ze kunnen voldoende expertise delen. 10 dagen met dezelfde mensen de cursus volgen is ook een meerwaarde om ervaringen te delen.

"
Mieke Paternot, Treasury officer, LeasePlan Fleet Management
"

De opleiding voldeed aan mijn verwachtingen: alle aspecten van financieel management komen aan bod, goede opbouw van het cursusmateriaal, goede docenten met praktijkervaring.

"
Dirk Van den Berg, finance manager, Lima
"

De opleiding behandelt verschillende aspecten van de finance organisatie, hetgeen interessant was voor mij vanuit een meer algemene functie (interne controle). Positief dat de docenten veel praktijkkennis hebben.

"
Griet Van Lierde, internal control manager, TomTom Belgium
"

Op 10 dagen tijd bekijk je de financiële componenten en processen van een bedrijf vanuit verschillende invalshoeken. Interessant voor financiële professionals die willen doorgroeien, maar evenzeer onmisbaar in het algemeen management van een bedrijf of business unit.

"
Koen De Vos, pilot operations manager, IBBT Interdisciplinair instituut voor BreedBand Technologie

Programma

De volgorde van de opgenomen topics kan nog wijzigen.

DAG 1

Finance vanuit een strategisch perspectief

 • Introductie
 • Wat is de gewijzigde rol van de financefunctie?

Plannen

 • Van mission statement naar bedrijfsdoelstellingen en terug
 • Een strategisch plan in 10 stappen en 10 tips
 • Het businessplan als vertrekpunt

Docent: Peter Manet

DAG 2

Investeringsanalyse

 • Evaluatie en analyse van investeringsprojecten:
  • inleiding
  • beslissingscriteria
  • relevante cashflows
  • specifieke gevallen
  • kapitaalkost (WACC)
  • oefeningen en cases
  • inleiding op reële optiebenadering
  • praktijkvoorbeelden
 • Een praktische kijk op de investeringsevaluatie

Docent: Ludo Lambrechts

DAG 3

Budgetteren

 • Een budget opstellen
 • Het verkoopsbudget: de verkoopsorganisatie doorgelicht
 • Het kostenbudget
 • Het investeringsbudget
 • Het cashbudget: winst is ijdel, cash verstandig
 • Budgetcontrole en verschillenanalyse

Docent: Jos Gilissen

DAG 4

Kostprijscalculatie: de basisprincipes

 • Situering van costaccounting en praktische implicaties
 • Kostenclassificatie en terminologie
 • Kostprijssystemen en hun evolutie
 • Management beslissingen op basis van kostprijscalculatie
 • Is contributiedenken het middel tot kortetermijn winstoptimalisatie?
 • Kostencalculatorische principes: de essentie in 5 punten
 • Het opzetten/verbeteren van een kostprijscalculatiemodel
 • Activity based costing: een introductie
 • Toelichting aan de hand van praktijkvoorbeelden

Docent: Peter Manet

DAG 5

IAS/IFRS

 • IFRS reporting:
  • wat is de doelstelling van IFRS?
  • conceptueel framework: wat is er anders en waar liggen de verschilpunten met de lokale wetgeving?
  • niet vergeten: andere rapporteringsverplichtingen
  • bespreking van de eerste introductie van IFRS in de boekhouding
  • een andere manier van organiseren: vereisten analytische boekhouding en segmentrapportering
  • een kijkje op actuele topics en tendensen
 • Accountancy: IAS/IFRS:
  • wat zijn de vereisten voor waardering van activa en passiva? Materiële vaste activa, voorraden, immateriële vaste activa, latente belastingen
  • bijzondere vereisten voor waardeverminderingen en afschrijvingen

Docent: Siebrecht Plateau

DAG 6

Waardering

 • Waardecreatie en identificatie van drijvers van waardecreatie:
  • Discounted cashflowmodel en Net Present Value
  • Adjusted Net Present Value
  • belang van Continuing Value
  • minicase: waardering met Continuing Value
 • Cashflows voor waardering
 • Gewogen gemiddelde kapitaalkost
  • risicovrije opbrengstvoet
  • risicopremie
  • kosten voor het eigen vermogen
  • kosten van de schuldfinanciering
  • bBetafactor
  • minicase: berekening gewogen gemiddelde kapitaalkosten
 • Economische betekenis Net Present Value (Porter):
  • Porter: analyse attractiviteit van een industrietak / waardeketen (value chain) van een onderneming
  • relatie Porter model en positieve Net Present Value
 • Case: waardering van een onderneming:
  • belang nauwkeurige voorspelling van de waardedrijvers
  • gebruik van analistenrapporten en benchmarks
  • sensitiviteitsanalyse van de kritische assumpties op de waarde

Docent: Ludo Ooms

DAG 7

Kostenmanagement

 • Activity based costing: detailaanpak
 • ABC opnieuw bekeken: timedriven activity based costing
 • Van kostprijscalculatie naar kostenmanagement: actie!
 • Kostenanalyses en rapportering
 • Activity based budgetting
 • Targetcosting: kostenbeheersing vanaf het begin
 • Cases en voorbeelden

Docent: Peter Manet

DAG 8

Financiële analyse

 • Rol van financiële analyse
 • Analyse van de jaarrekeningen op tijds- en structuurbasis
 • Inzichten in de bouwstenen van financiële analyse: liquiditeitsratio's, solvabiliteitsratio's, rentabiliteitratio's en toegevoegde waarderatio's

Strategic reporting

 • Meten is weten en kennis is macht
 • Wat meten we: KPI's en andere scorecards
 • Stakeholders management

Docent: Peter Manet

DAG 9

Treasurymanagement

 • Cashmanagement
 • Het beheer van renterisico's
 • Het beheer van wisselkoersrisico's

Docent: Christophe Mortier

DAG 10

Corporate governance - interne/externe audit

 • Corporate governance: principes, belangrijkste codes
 • Audit: definitie en soorten, verschil interne/externe audit, peilers van het auditberoep

Docent: Flor Keulemans

Docent(en)

Flor Keulemans

Flor Keulemans is auditmanager bij BNP Paribas Fortis. Hij is licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen (VLEKHO), master in internal auditing (IPO-UFSIA Management School), master in financieel management (VLEKHO) en certified internal auditor. Daarnaast is hij ook voorzitter van IIA-België (sinds 1997), lid van de board of directors van IIA-België (voorheen IIA-Benelux) sinds 1993, programmaleider 'Master in internal auditor' - IPO-UFSIA Management School en lid redactieraad 'Audit en controle in de praktijk - nieuwsbrief' (Wolters Kluwer).

Christophe Mortier

Christophe Mortier is Head of Executive Desk bij ING Private Banking. Hier begeleidt hij topmanagers bij het risicobeheer van hun aandelengelinkte vergoedingen.

Ludo Ooms

Ludo Ooms is managing director van Janssen Alpine (Zwitserland & Oostenrijk). Voordien was hij o.m. vice president Finance & CFO bij Janssen-Cilag Europe, Middle East Africa en treasurer van het Johnson & Johnson Global Treasury Services Center (coördinatiecentrum). Hij werkte 3,5 jaar in de USA als controller Licensing & Acquisities bij Janssen Pharmaceutica Inc., waar hij in het business development team verantwoordelijk was voor de financiële evaluatie, structurering en waardering van licensing deals en acquisities. Vervolgens als director corporate financial analysis in het hoofdkantoor van J&J, als verantwoordelijke voor de financiële en strategische analyse en benchmarking van de J&J-groep en de businessunits. Hij was ook respectievelijk controller en vice president Finance en Controlling van Janssen-Cilag Duitsland waar hij de marketing controlling afdeling uitbouwde.

Siebrecht Plateau

Siebrecht Plateau is directeur administratie en financiën van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant en IAB-accountant. Het domein van de consolidatie was jarenlang zijn focus, waarbij zijn aandacht onvermijdelijk naar de IAS/IFRS-normen leidde. De kennis die hij opbouwde over de internationale rapporteringsnormen wil hij graag met u delen. Hij verstaat de kunst deze complexe materie helder en boeiend over te brengen.

Ludo Lambrechts

Ludo Lambrechts is directeur van het financieel adviesbureau BULCO dat erkend is als adviesinstantie door het Vlaams Gewest. Hij combineert praktijkervaring met sterke didactische kwaliteiten. Als docent verdient hij zijn sporen bij HUB. Hij is er gastprofessor en programmadirecteur van de Master in International Business. Hij doceert onder andere bij de Baak-VNO-NCW. Bij het VIZO schakelt men hem in als erkend adviseur.

cr-00002812

Peter Manet

Peter Manet is een ervaren trainer en begeleider van organisaties bij Manet Management in Motion. Na zijn studies (lic. Handelswetenschappen, MBA, Master in Accountancy, Financieel beheer, Vlerick), verwierf hij zowel een uitgebreide praktijkervaring in de industrie als in professionele adviesverlening. Daarnaast was hij gedurende een aantal jaren eigenaar van een Limburgse kmo. Peter is ook onafhankelijk bestuurder van vennootschappen, hij is gastprofessor aan EMS (H.U. Brussel) en PHL en veelgevraagde spreker op managementtrainingsprogramma's.

Jos Gilissen

Jos Gilissen is de verantwoordelijke voor het domein Finance en Business Controlling bij delaware. Hij legt zich hierbij toe op de uitwerking en implementatie van concepten mbt winstgevendheidsanalyses, budgettering, proces verbeteringen en management rapportering. Jos heeft tevens een solide achtergrond in de bedrijfswereld via zijn vroegere rol als Finance Transition Manager, Finance & IT Director, European Audit Manager en Finance Controller. In deze rollen had Jos verantwoordelijkheid voor diverse business transformatie programma's in het ruime finance domein.

Rita Naessens

Rita Naessens is momenteel actief als verantwoordelijke voor het domein aankoop binnen Retail Partners Colruyt Group. Daarvoor heeft zij 15 jaar relevante ervaring opgebouwd binnen het domein finance in verschillende functies, waaronder die van Business Development Manager voor Colruyt Group, Finance Manager voor Spar Retail en Head of Controlling & Consolidation voor de Colruyt Group. Daarnaast is Rita ook docent aan EMS Brussel binnen het programma Financial Controlling en aan HoGent waar ze in de richting Retail Management Strategisch Management geeft.

Praktische informatie

Prijs: 3 885 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Documentatie:

Naast een uitgebreide documentatiemap met de teksten van de docenten, ontvangt elke deelnemer het naslagwerk 'The strategy-focused organization: how balanced scorecard companies thrive in the new business environment', Robert S. Kaplan en David P. Norton.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming IAB Instituut Accountants en Belastingconsulenten (70 lesuren)
 • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (70 lesuren)
 • Attest permanente vorming IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren (70 lesuren)
 • Attest permanente vorming OVB Orde van Vlaamse Balies (60 J punten, in aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Contact

Op zoek naar advies rond deze opleiding?

Neem dan contact op met productmanager Marleen De Greef, zij helpt u graag verder.

marleen-de-greef

Marleen De Greef

Productmanager Finance

marleen.degreef@wolterskluwer.com

015/45 34 38

Inschrijven

Download de brochure