Auditen is een vak. De auditor is het hart van het interne controlesysteem van de organisatie. Hoe sterker de interne audit, hoe beter uw organisatie zijn financiële en administratieve processen kan optimaliseren.

Kluwer Opleidingen heeft voor u een volledig aanbod Audit & Controle-opleidingen uitgewerkt.

U start met de basisopleiding 'Audit: basisopleiding'.

Daarna vervolmaakt u zich in één of meerdere specialisatieopleidingen:

 • Interne controle en administratieve organisatie
 • Operationele audit
 • Financiële audit
 • Interne audit & IT
 • Audit & fraude
 • Audit in de publieke sector

Elke opleiding verbetert en versterkt uw expertise van de interne controlesystemen.

 • U geeft inhoud aan uw sleutelrol als deskundige en onafhankelijk adviseur.
 • U zet uw bevindingen om in glasheldere adviezen en bereikt daarmee dat noodzakelijke procesverbeteringen door anderen worden aangepakt.
 • U ontwikkelt de vaardigheid om weerstanden en conflicten om te buigen in constructieve actiepunten.
 • U positioneert zich als de sparringpartner van het management en zorgt ervoor dat uw adviezen ook effectief in uw organisatie worden opgepikt.

Doelstellingen

Elke auditor en controlespecialist wordt geconfronteerd met informatiesystemen. IT kan niet geweerd worden uit de controlewerkzaamheden. Met deze opleiding leert u aan de hand van voorbeelden en concrete stappen hoe auditors en controlespecialisten toegevoegde waarde creëren door IT te betrekken in hun audits en screenings. Hierbij volstaat het inzicht te hebben in de risico’s om de juiste vragen te kunnen stellen. Wij helpen u hiermee op weg.

Met de opleiding 'Interne audit & IT' krijgt u in 2 dagen een overzicht van de audit en controleaspecten van een geautomatiseerde omgeving. U maakt kennis met de verschillende aandachtspunten van IT-governance en leert een methode aan om de sterke en de zwakke punten in uw IT-omgeving op te sporen. Bovendien bezorgt deze cursus u ook een degelijk inzicht in de risico’s verbonden aan recente IT-ontwikkelingen zoals sociale netwerken en cloud computing.

Uw resultaten

Technische IT-kennis is niet noodzakelijk om als auditor of als controlespecialist de juiste vragen te stellen over hoe een organisatie omgaat met informatiesystemen en de daaraan verbonden risico’s. Deze cursus helpt u om te starten met deze niet technische benadering van IT omdat de principes van het deugdelijk omgaan met IT (ook 'IT governance' genoemd) als uitgangsbasis worden genomen.

De cursus geeft een beeld van hoe een organisatie zou moeten omgaan met de macht over data en de systemen om de data te beheren, te verwerken en op te slaan. Vanuit die machtsverdeling wordt gekeken naar wie wat zou moeten doen, wie welke risico’s opvolgt en hoe de verantwoordelijkheden toegewezen zijn. Dit vormt de basis van uw controlewerk.

Bestemd voor

 • startende audit- en controlespecialisten die stap voor stap het auditdomein in al zijn facetten verkennen en daardoor een goede basis leggen om door te groeien tot doorwinterde audit- en controleprofessionals
 • ervaren audit- en controlespecialisten die hun kennis willen aanscherpen en ervaringen met docenten en collega's uitwisselen
"

Pluspunten: uitgebreid pakket en de expertise van de lesgever. Deze opleiding is een steun en een bron van onontbeerlijke informatie over materie die voor ons nieuw is.

"
Raphaël Dyckmans, deskundige reglementering interne audit, RVP Rijksdienst voor Pensioenen

Programma

Dag 1

1. Hoe kan de audit- en controlespecialist op een niet-technische manier het gebruik van Informatie Technologie in zijn organisatie evalueren?

 • Hoe kan de audit en controle specialist aan de slag in het domein van IT-governance: het goed beheer van de informaticamiddelen van een organisatie?
 • Wat is het controleraamwerk voor IT-governance?
 • Wat zegt COBIT: de COSO voor informatie technologie?
 • Wat is het onderscheid tussen algemene IT-controles en applicatiecontroles en wat is de impact hiervan voor het werk van de audit- en controlespecialist?

2. Hoe klassieke IT-onderwerpen betrekken in audits en controle-onderzoeken?

 • In deze hands-on sessie overlopen we op basis van de GTAG publicaties van het IIA, de klassieke audit- en controletopics binnen IT.

(breng eventueel uw portable mee (met Excel) of werk de oefening uit op papier)

 • Welke audit- en controlestappen kunnen in een werkprogramma worden opgenomen om IT-aspecten in uw controlewerk op te nemen?
 • Hoe kan de sterkte en de zwakte van de IT-processen van uw organisatie aan de hand van hun maturiteit gemeten worden? Verschillende aspecten van IT komen aan bod: change management, privacy, IT-kwetsbaarheden, outsourcing, applicatie controles, IT-projecten, ….

3. Continue audit en continue controlemonitoring

 • Antwoorden op de vele vragen in verband met continue audit: wat is mogelijk? Hoe eraan beginnen? Welke voordelen zijn er? Welke valkuilen moeten vermeden worden? Welke lessen zijn er uit het verleden te trekken? ...

4. Fraude en computers

 • Welke rol kan een audit- en controlespecialist spelen in het beheersen van het frauderisico?
 • Welke concrete stappen helpen het frauderisico in kaart te brengen?
 • Heeft uw organisatie een zicht op de hefboomwerking van computers op het frauderisico?

Dag 2

1. Hoe klassieke IT-onderwerpen betrekken in audits en controle-onderzoeken?

In functie van de gestelde vragen en specifieke wensen, kan de hands-on sessie van dag 1 ook toegepast worden op andere deelaspecten van IT. U kunt kiezen uit de lijst van 34 basis IT-processen uit COBIT.

2. Wat zijn de risico’s van de webaanwezigheid van uw organisatie?

Bijna elke organisatie is aanwezig op het internet of overweegt om het te doen.

 • Heeft uw organisatie een zicht op de risico’s van haar webaanwezigheid en de manier waarop die is georganiseerd?
 • Zijn de sleutelcontroles voor een stabiele webaanwezigheid van kracht?
 • Welke adviezen kan de audit- en controlespecialist geven om de webaanwezigheid onder controle te houden?

3. Het risico van het gebruik van sociale netwerksites

Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube en andere sociale netwerksite zijn niet uit het dagelijkse leven te bannen. Miljoenen mensen maken er actief gebruik van. De werknemers van uw organisatie wellicht ook?

 • Hoe kunnen de risico’s van het gebruik van sociale netwerksites in kaart gebracht worden?
 • Welke richtlijnen en adviezen kan de audit- en controlespecialist formuleren?

4. Digitale analyse

 • Het manipuleren van numerieke gegevens laat sporen na in die gegevens.
 • Hoe kunt u als audit- en controlespecialist sporen van manipulatie van numerieke gegevens terugvinden?
 • Welke testen kunt u uitvoeren en welke tools kunnen u daarbij helpen?
 • Welke andere controles op uw financiële gegevens zijn er binnen digitale analyse mogelijk?

5. Auditeren van spreadsheets

Spreadsheets worden frequent gebruikt om belangrijke beslissingen voor te bereiden en te sturen.

 • Welke risico’s loopt uw organisatie en wat kan uw rol zijn als audit- en controlespecialist om die risico’s in kaart te brengen?
 • Welke adviezen kunt u geven om het spreadsheet risico te verlagen?
 • Hoe pakt u een controle of audit van een spreadsheet aan?

6. Inzicht in de risico’s van cloud computing

 • Wat zijn de implicaties en welke risico’s gaan hiermee gepaard?
 • Wat is de rol en de toegevoegde waarde van de audit- en controlespecialist in dit debat?
 • Wat zijn de concrete stappen in de beoordeling van een cloud oplossing?

Docent(en)

Marc Vael

Marc Vael, executive director, Valuendo

Praktische informatie

Prijs: 1 430 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming IAB Instituut Accountants en Belastingconsulenten (14 lesuren, in aanvraag)
 • Attest permanente vorming IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren (14 lesuren, in aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Als u meerdere modules combineert, gelden speciale voordeeltarieven, afhankelijk van de totaliteit van het aantal dagen. Zo betaalt u voor 3 dagen: 1820 EUR, 4 dagen: 2260 EUR, 5 dagen: 2650 EUR, 6 dagen: 2880 EUR, 7 dagen: 3150 EUR, 8 dagen: 3490 EUR, 9 dagen: 3575 EUR, 10 dagen: 3885 EUR, 11 dagen: 4140 EUR, 12 dagen: 4460 EUR en 13 dagen: 4840 EUR.

Inschrijven