Beursgenoteerde bedrijven in de EU hanteren verplicht de IAS/IFRS-normen. Andere niet-genoteerde bedrijven volgen meer en meer.

Tijdens de cursus zal er uitgebreid ingegaan worden op de voorstelling van de jaarrekening, de actief- en passiefposten en latente belastingen.

Na de opleiding 'De essentie van IAS/IFRS':

 • hebt u een klare kijk op de verschilpunten met de huidige boekhoudwetgeving en weet u op welke vlakken u aan het werk moet.
 • bouwt u de nodige voorkennis op zodat u zich tijdig en weloverwogen voorbereidt en het maximum haalt uit de mogelijkheden.
 • begrijpt u de IAS/IFRS-normen en kunt u nieuwe ontwikkelingen op hun waarde inschatten.

Doelstellingen

Wat betekenen de IAS/IFRS-normen voor de presentatie van de jaarrekening en voor de waardering van activa en passiva?

Deze kennis is vandaag onontbeerlijk wanneer u aan geconsolideerde jaarrekeningen werkt.

De docent inventariseerde en selecteerde alle onontbeerlijke IAS/IFRS-informatie en bundelde de essentie in een programma van 2 dagen.

Pluspunten

 • U leert de IAS/IFRS-normen kennen en begrijpen aan de hand van praktische voorbeelden en scenario's.
 • De docent voorziet ruimte voor concrete vragen en discussies.
 • U neemt op cd-rom de internationale IAS/IFRS-normen en alle actualiteiten ter zake (Publicatieblad Europese Unie) mee naar huis.
 • U ontvangt gratis het boek uitgegeven door Wolters Kluwer Aan de slag met IFRS, dat uitgebreid ingaat op alle IAS/IFRS-standaarden en hun interpretaties met:
  • duidelijke verklaringen en illustraties van de nieuwe standaarden (IAS/IFRS) en interpretaties (SIC/IFRIC),
  • een uitgebreide bespreking van de verschillende standaarden, op basis van een vaste structuur: het doel, de ingangsdatum, de overgangsbepalingen ... tot en met de uitzonderingen,
  • een vergelijking met de Belgische wetgeving en de US GAAP,
  • tal van praktische voorbeelden,
  • en een modeljaarrekening.

Uw resultaten

Kluwer Opleidingen contacteerde een specialist ter zake, selecteerde een overzichtelijk naslagwerk en maakt zodoende alle beschikbare knowhow voor u toegankelijk zodat u sneller en doordacht met IAS en IFRS aan de slag gaat. In deze opleiding onderzoekt u de diverse pistes om het maximum uit IAS en IFRS te halen. U leert de internationale normen voor het opstellen van geconsolideerde jaarrekeningen kennen en toepassen aan de hand van toelichtingen en oefeningen.

Bestemd voor

 • algemeen directeuren
 • financieel directeuren
 • bedrijfsleiders
 • accountants
 • boekhouders
 • hoofdboekhouders
 • bedrijfsrevisoren
 • controllers
 • consolidationmanagers
 • reportingmanagers
 • financieel analisten
 • belastingadviseurs
 • advocaten
 • juristen
"

In 2 dagen leerde ik de essentie van IFRS kennen. Een aanrader. Pluspunten: praktische voorbeelden, goed naslagwerk en een ervaren docent.

"
Kristin Plasmans, adviseur beheersboekhouding, Aquafin
"

Sterke punten: nadruk op de kernpunten zonder het detail uit het oog te verliezen. De lesgever was sterk zowel inhoudelijk als educatief.

"
Jos Pauly, finance & accounting manager, Sappi Netherlands Services
"

Goede samenvatting van een zeer uitgebreid onderwerp. Zeer bruikbare verwijzingen naar bronvermeldingen en opzoekingsmogelijkheden.

"
T. Leroy, financieel manager, DEC - Deme Environmental Contractors
"

Goede introductie. Ook goed bruikbaar voor niet-financiële managers die in hun functie te maken krijgen met financiële materie. Voorbeelden maken duidelijk hoe een en ander toegepast moet worden.

"
J. Blocken, senior projectmanager, Suez-Tractebel
"

Hoge actualiteitswaarde, praktisch bruikbaar in de nabije toekomst.

"
P. Van Genechten, boekhouder, Joos

Programma

Tijdens de cursus zal er uitgebreid ingegaan worden op de voorstelling van de jaarrekening, de actief- en passiefposten en latente belastingen.

A. Inleiding

B. Voorstelling van de jaarrekening

 • Raamwerk
 • IAS 1 Presentatie van de jaarrekeningen
 • IAS 7 Het kasstroomoverzicht
 • IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten
 • IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS
 • IAS 18 Opbrengsten

C. Waardering van activa

 • IAS 2 Voorraden
 • IAS 11 Onderhanden projecten in opdracht van derden
 • IAS 16 Materiële vaste activa
 • IAS 17 Leaseovereenkomsten
 • IAS 23 Financieringskosten
 • IAS 36 Bijzondere waardeverminderingen van activa
 • IAS 38 Immateriële activa
 • IAS 40 Vastgoedbeleggingen

D. Waardering van passiva

 • IAS 19 Personeelsbeloningen
 • IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa

E. Consolidatie, fusies en acquisities

 • IFRS 3 Bedrijfscombinaties
 • IAS 27 Geconsolideerde en afzonderlijke jaarrekeningen
 • IAS 28 Administratieve verwerking van investeringen in geassocieerde deelnemingen
 • IAS 31 Financiële verslaggeving van belangen in joint ventures

F. Financiële instrumenten

 • IAS 32 Informatieverschaffing en presentatie
 • IAS 39 Opname en waardering
 • IFRS 7 Financial instruments: disclosures

G. Capita selecta

 • IAS 10 Gebeurtenissen na balansdatum
 • IAS 12 Winstbelastingen
 • IAS 14 Gesegmenteerde informatie (IFRS 8)
 • IAS 20 Administratieve verwerking van overheidssubsidies en informatieverschaffing over overheidssteun
 • IAS 21 De gevolgen van wisselkoerswijzigingen
 • IAS 24 Informatieverschaffing over verbonden partijen
 • IAS 26 Administratieve verwerking en verslaggeving door werknemerspensioenfondsen
 • IAS 29 Financiële verslaggeving in economieën met hyperinflatie
 • IAS 30 Informatieverschaffing in de jaarrekening van banken en soortgelijke financiële instellingen
 • IAS 33 Winst per aandeel
 • IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving
 • IFRS 2 Betalingen op basis van aandelen
 • IFRS 5 Vaste activa gehouden voor verkoop en stopgezette activiteiten

Docent(en)

Siebrecht Plateau

Siebrecht Plateau is directeur administratie en financiën van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant en IAB-accountant. Het domein van de consolidatie was jarenlang zijn focus, waarbij zijn aandacht onvermijdelijk naar de IAS/IFRS-normen leidde.

Praktische informatie

Prijs: 1 430 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Documentatie:

Deelnemers ontvangen een exemplaar van het boek 'Aan de slag met IAS/IFRS' van Thomas Carlier, Fouad Elouch, Véronique Weets, uitgegeven bij Wolters Kluwer ter waarde € 179,50.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming IAB Instituut Accountants en Belastingconsulenten (14 lesuren)
 • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (14 lesuren)
 • Attest permanente vorming IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren (14 lesuren)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Volgt u meer dan één IAS-opleiding dan geniet u van een korting van 10% op het totaalbedrag.

Inschrijven