Gevolgen van de boekhoudrichtlijn op de eindejaarsverslaggeving

De nieuwe jaarrekeningmodellen hebben een belangrijke impact op de eindejaarsverslaggeving. Ontdek de gevolgen voor uw onderneming.

Doelstellingen

Gevolgen van de omzetting van de boekhoudrichtlijn

De wet van 18-12-2015 en het Koninklijk besluit van dezelfde datum tot omzetting van Richtlijn 2013/34 EU in het Belgisch recht hebben aanzienlijke wijzigingen aangebracht aan het Wetboek van vennootschappen en aan het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering ervan en in mindere mate, aan verschillende andere wetten en besluiten. De CBN heeft ook verschillende adviezen opgesteld m.b.t. deze wijzigingen.

Impact op de eindejaarsverslaggeving

De nieuwe jaarrekeningmodellen hebben talrijke gevolgen voor de eindejaarsrapportering.

Voor de boekjaren begonnen vanaf 1 januari 2016 bestaan er voortaan drie verschillende schema’s van jaarrekeningen. Talrijke vennootschappen zullen gebruik kunnen maken van het microschema. Niettemin bevatten de verkorte en volledige schema’s ook talrijke wijzigingen, vooral maar niet uitsluitend in de toelichting.

In bepaalde gevallen moeten ook de waarderingsregels worden aangepast.

Sommige vennootschappen moeten voortaan zelfs een verslag van betalingen aan de overheden opstellen.

Uw resultaten

U leert in deze opleiding wat de impact is voor uw onderneming.

Jean Pierre Vincke legt haarfijn uit wat de praktische gevolgen zijn van deze belangrijke wijzigingen en beantwoordt al uw vragen hierover zodat u precies weet hoe u aan de slag moet.

Opgelet, tijdens deze opleiding worden de gevolgen voor vzw’s en stichtingen niet besproken.

Bestemd voor

 • boekhouders en accountants
 • belastingconsulenten
 • bedrijfsrevisoren
 • bedrijfsjuristen
 • financieel en administratieve managers

Programma

 • Inleiding
 • Bepaling van het toepasbare schema van jaarrekening
 • Eventuele wijzigingen aan de waarderingsregels
 • Wijzigingen aan de voorstelling van de balans
 • Aanpassingen aan de schema’s van jaarrekeningen
 • Wijzigingen m.b.t. de consolidatieplicht
 • Verslag over de betalingen aan de overheden
 • Documenten opgelegd door het Wetboek van vennootschappen die moeten worden opgenomen in de jaarlijkse informatie bestemd voor de ondernemingsraad
 • Documenten over te maken aan de aandeelhouders
 • Bij de NBB neer te leggen documenten

Docent(en)

Jean Pierre Vincke

Jean Pierre Vincke, erebedrijfsrevisor, Vincke & Co

Praktische informatie

Prijs: 399 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Extra:

Er worden broodjes voorzien van 12u30 tot 13u00.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (3 lesuren)
 • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (3 lesuren)
 • Attest permanente vorming IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren (3 lesuren, in aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven