Thuiswerken, internationale projecten, telewerken, ... Leidinggeven in de 21ste eeuw verloopt vaak virtueel. Maar hoe controleert u waarmee uw team op afstand bezig is? Hoe weet u zeker dat het de opdracht begrijpt? Hoe bouwt u een vertrouwensband op? Het zijn vragen waarmee u als ‘virtuele’ coach dagelijks worstelt. Terecht, want het pad van ‘coachen op afstand’ is bezaaid met valkuilen. De opleiding ‘Leidinggeven op afstand’ gidst u erlangs …

Doelstellingen

Aan theorie hebt u niet veel op de werkvloer. U wilt praktische technieken en tips om uw team op afstand zo efficiënt mogelijk te leiden. Dat treft! Want de opleiding ‘Leidinggeven op afstand’ vertrekt van uw specifieke situatie. En u past uw nieuwe kennis meteen toe in rollenspelen. Na afloop:

 • springt u behendig over de valkuilen van virtuele communicatie en coaching.
 • werkt u efficiënter samen door een betere kennis van uzelf en van uw team.
 • weet u hoe u explicieter en efficiënter uw doelstellingen formuleert en afspraken maakt.
 • gebruikt u altijd de geschikte communicatietool voor het juiste doel.
 • leidt u gemotiveerde teamleden van wie alle neuzen dezelfde kant op wijzen.

Uw resultaten

Deze opleiding leert u alles over de 5 kritische succesfactoren van het coachen op afstand:

 • Een doorleefd bewustzijn van de valkuilen van het virtuele.
 • Een betere samenwerking door een grondige kennis van uzelf als coach en van uw teamleden.
 • Een scherpere focus op het resultaat door het extra expliciteren van doelen en afspraken.
 • Een duidelijke communicatie dankzij het gebruik van de juiste tool voor het beoogde doel.
 • Een gemotiveerd team waarvan alle leden op dezelfde lijn zitten.

Bestemd voor

 • managers van internationaal verspreide teams
 • bedrijfsleiders van 'verspreide organisaties' die bijvoorbeeld leidinggeven aan expats
 • leidinggevenden van tele- en thuiswerkers
 • salesmanagers
 • hr-managers
 • technische managers
 • iedere professional die medewerkers van op afstand coacht
 • managers die de stap zetten naar Het Nieuwe Werken
"

Deze opleiding is een verrijking voor mezelf, het houdt mij scherp in de mogelijkheden om mensen op afstand aan te sturen. Daarnaast is dit een sterke opleiding omdat de deelnemers een grote rol krijgen en er een hoge betrokkenheid is dankzij de oefeningen.

"
Dirk Verbruggen, projectbeheer, Telenet
"

Sterk is vooral dat de opleiding vertrok vanuit ieders situatie en dat er werd ingezoomd op elkaars problemen. Voor mij alvast veel praktische bruikbare tips en duidelijk hoe je met virtuele teamleden moet omgaan. Het gaat niet enkel om results, maar ook over het coachen van een virtueel team en hoe het teamgevoel te laten groeien. Sterk vond ik ook dat het algemeen coachend leidinggeven aan bod kwam. Er was ook altijd ruimte voor vraagstelling en uitdiepen met de groep van struikelblokken of net het delen van good practice. De opleiding heeft me duidelijk laten inzien dat het coachen en ondersteunen van een virtueel team een andere aanpak vergt cfr. andere teams. Een prima vorm van kruisbestuiving met gelijkaardige leidinggevenden of projectleiders!

"
Lieve Claes, teamleider kenniscel, VDAB
"

Voor mij was dit een zéér verduidelijkende tweedaagse die direct aansluit bij de dagelijkse teambuilding en teamverhoudingen.

"
Robert Van Paemel, directeur, Advies & Coordinatie
"

To the point, no nonsense and no déjà vu.

"
Paul Buysse, salesmanager, JSR Micro
"

Cursus gegeven door iemand met een duidelijk 'internationaal' profiel, zeer positief. Heel wat bijgeleerd.

"
Birgen Meuleman, projectmanager, Harrison Clinical Research Benelux

Programma

1. Eigenschappen van een virtueel team

 • Werken in een virtueel team: de voor- en nadelen
 • Hoe virtueel is uw team?
 • Het verwachtingspatroon van de teamleden en de teamleider ten opzichte van het virtuele
 • Wat is het gemeenschappelijke doel van dit team? Is het voor ieder teamlid duidelijk?

2. Samenwerken zonder elkaar te zien

 • Wanneer communiceert u voldoende, te weinig of te veel met medewerkers op het terrein?
 • Voldoende en correcte informatie en feedback krijgen van uw medewerkers op afstand
 • De technologische tools (internet, videoconference, ...) voor het begeleiden van uw team: hoe en wanneer gebruikt u ze?
 • Afspraken rond interactie in het team: elke tool zijn doeleinde
 • Duidelijke rollen, verantwoordelijkheden en procedures bepalen

3. Leidinggeven, coaching en teambuilding op afstand

 • Delegeren versus zelf afwerken
 • De beste leiderschapsstijl voor medewerkers op afstand
 • Hoe geeft u leiding? Welke impact heeft uw leiderschapsstijl op de teamleden? Wie zijn zij?
 • De evaluatie van medewerkers die u niet vaak ziet: feedback geven zonder face-to-facecontact

4. Face-to-facecontact

 • Omgaan met conflicten op afstand
 • Uzelf en uw teamleden efficiënt coachen voor een betere interpersoonlijke communicatie
 • Een hecht team smeden als teamleden elkaar zelden of nooit zien
 • In hoeverre houdt u rekening met interculturele verschillen?

Elke organisatie is anders. Door uw ervaringen uit te wisselen met die van de andere deelnemers, krijgt u een objectievere kijk op uw persoonlijke situatie. U doet nieuwe ideeën op voor uw eigen praktijk en toetst concrete oplossingen voor uw problemen aan de kennis van de docent.

Docent(en)

cr-00004094

Sabine Tobback

Sabine Tobback deed internationale bedrijfservaring op tijdens een jarenlange carrière bij Exxon Mobil in België, Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Zij werkte er op de hr-afdeling o.a. als Expatriate Team Leader en Employer Development Advisor. Sinds 2000 werkt ze als zelfstandig consulente, gespecialiseerd in executive coaching en loopbaanbegeleiding. Zij kan dan ook een unieke mix van theorie en doorleefde praktijk aanbieden. De levensechte voorbeelden die zij aanhaalt, maken elke opleiding extra boeiend en leerrijk.

Zij ondervond immers zelf in haar internationale loopbaan dat managing en coaching op afstand specifieke eisen stelt.

Praktische informatie

Prijs: 1 430 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Deze opleiding scoort:

8/10

Score docent(en):

8,8/10

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

Inschrijven