Eindejaarsverrichtingen: stappenplan en checklists

Hoe sluit u op correcte wijze het boekjaar van uw onderneming af?

Elke onderneming moet minstens éénmaal per jaar een inventaris van activa en passiva opmaken en een jaarrekening opstellen. Deze activa en passiva moeten ook correct gewaardeerd en geclassificeerd worden in de jaarrekening. Deze belangrijke opdracht voor de financiële afdeling van de onderneming en haar fiscaal adviseurs wordt dikwijls onderschat en/of foutief uitgevoerd.

Tijdens dit seminarie krijgt u een grondige update van uit te voeren taken, inclusief helder stappenplan en handige checklists.

Programma

Welke verrichtingen moet u uitvoeren bij de afsluiting van het boekjaar?

Met welke vaak voorkomende problemen kunt u geconfronteerd worden?

Wat zijn boekhoudkundige aandachtspunten?

Welke eindejaarsverplichtingen zijn van toepassing in het vennootschapsrecht?

Wat als het boekjaar van uw onderneming niet samenvalt met het kalenderjaar?

Trainers en docenten

Jean Pierre Vincke is ere-bedrijfsrevisor en bestuurder van de private stichting 'Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat'. Hij is ook lesgever aan de Koninklijke Militaire School (KMS) en gastprofessor aan HUB-EHSAL. Jean Pierre Vincke is lid van de Commissies 'Normen voor de bedrijfsuitoefening' en 'Accounting en auditing in de publieke en non-profitsector' van het IBR. Hij is ook lid van de werkgroep 'Not for profit & public sector accounting' van de CBN.

Alain Chaerels is bedrijfsrevisor bij het kantoor Peeters-Vincke-Mels & Co. Hij is ook professor aan de Haute Ecole Francisco Ferrer, Dept. Cooremans. Alain is een veelgevraagd spreker voor seminaries in fiscaal, boekhoud- en vennootschapsrecht.

Doelgroep

externe en interne accountants

externe en interne (hoofd)boekhouders

bedrijfsrevisoren

fiscaal en financieel adviseurs

financieel directeuren

administratief directeuren

fiscaal juristen

Resultaten

Na dit seminarie hebt u een klare kijk op:

waardering van activa en passiva

afscheiding van boekjaren

overlopende rekeningen

bewijsstukken die u aan de fiscus moet bezorgen

waarderingsregels voor afschrijvingen

waardeverminderingen

aan te leggen voorzieningen

bijeenroeping van de algemene vergadering

enz.

Deelnemers getuigen

Al gevolgd door 403 deelnemers. Enkele getuigenissen:

"Er werd een duidelijk overzicht gegeven van de uit te voeren stappen bij de eindejaarsverrichtingen. Veel herkenbare situaties, maar toch fijn om bevestiging te hebben dat we correct werken."

Bram Haesendonckx, boekhouding, Belgian Icecream Group

"Interessante cursus met prima documentatiemap en excellente docenten."

Johnny Zeven, zaakvoerder, Septem International Consulting Services

Documentatie

Als deelnemer aan dit seminarie ontvangt u het dossier 'Eindejaarsverrichtingen' (Kluwer, 228 pag., Jean-Pierre Vincke). Dit dossier is inbegrepen in de seminarieprijs.

Plaats en data

PlaatsLocatieDatumOpmerkingInschrijven
Berchem (Antwerpen)ALM Antwerp Learning & Meeting Point26-11-2015 van 9 tot 17.30 uur > Inschrijven  

Accreditatie

Met attest permanente vorming: BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (7 lesuren)
Met attest permanente vorming: IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren (7 lesuren)

Prijs

750 euro excl. 21 % btw

Tot 50% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Meer info

Tel: +32 15 - 45 34 30
Fax:+32 15 - 42 28 31
E-mail: info@kluweropleidingen.be

EINDENB