Douane 2015

BTW en douane in de internationale handel

Douane 2015 is een compacte studiedag die focust op de douane en BTW-actualiteit in de internationale handel.

Topsprekers gidsen u aan de hand van 2 plenaire sessies en in totaal 9 workshops op een praktijkgerichte wijze doorheen de complexe douane- en btw-actualiteit.

Opgelet: deelname aan deze studiedag vereist de nodige basiskennis in de douane en BTW-materie.

Programma

9.00- 9.30 u: Douane en BTW in de internationale handel: wat betekent dit anno 2015, wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? - Plenaire sessie

Spreker: Johan Van Overtveldt

9.30-11.00 u : Workshopronde 1 - keuze 3 sessies:

Keuzesessie1.1 De faciliterende versus controlerende rol van de douane

Panelgesprek olv Luc Van de Velde, panelleden Erik Gevers + ntb

Keuzesessie 1.2 Kettingverkoop bij grote uitvoeren en intracommunautaire leveringen: douane, BTW en Incoterms

Overzicht van de toepassing van de vrijstelling van de btw bij kettingverkopen waarbij goederen vanuit België worden verzonden naar derde landen/andere lidstaten.

Wanneer is er vrijstelling van BTW?

Wanneer is er vrijstelling van registratie?

Wat zijn de formaliteiten bij de douane-aangifte?

Hoe gebeurt de bewijsvoering inzake BTW en douane?

Sprekers: Freddy Pirron, Koen Vanheusden en Marc Michiels

Keuzesessie 1.3: Preferentiële en niet-preferentiële oorsprong

Sprekers: Luc Verhaeghe en Christophe Coulie

11.00-11.15 u: Koffiepauze

11.15 – 12.45 u: Workshopronde 2 - keuze uit 3 sessies:

Keuzesessie 2.1: System Based Approach

Wat is SBA?

2007: Introductie van SBA: modernised customs code

2007: België: opstart AEO

2012: Europese projectgroep SBA

Wat is het belang van SBA?

Personeelsdaling + stijging aantal transacties à vraag naar efficiëntere aanpak obv compliance

Wat zijn de vereisten om SBA te kunnen toepassen?

AEO – geïntegreerde douaneboekhouding – eigenaarschap is niet verplicht

Toekomst SBA?

Evenwicht zoeken tussen controleren en faciliteren (zie nieuwe structuur douane)

Europese projectgroep : verdere uitwerking

Nationale projecten (EiR, extended gate, Door2Door, Core,…)

Wat betekent dit in de praktijk? case digitaal platform voor de behandeling van containers

Sprekers: Mieke Verpoorten en Tom Ven

Keuzesessie 2.2: Incoterms en douanewaarde bij invoeren uit derde landen

Contractuele afspraken over de prijs van de ingevoerde goederen .

Relatie met douanewaarde en maatstaf van heffing inzake BTW

Sprekers: Koen Van Heusden, Freddy Pirron, Marc Michiels en François Patris

Keuzesessie 2.3: Dual use goederen – embargo landen Boycot clausules in financiële contracten – controle politiek

Wettelijk kader, betrokken autoriteiten en bevoegdheden bij de export/doorvoer van dual-use goederen

Hierbij wordt o.a. ingegaan op de wettelijke basis van de export- en doorvoercontrole, welke overheden zijn wanneer betrokken en de gevolgen van internationale sancties.

Dual-use goederen: technische aspecten

Wat maakt van een product een dual-use goed? Hoe worden de goederen ingedeeld? Wat is de link met de goederencode? Wanneer heeft een bedrijf een vergunning nodig? Of een vrijgavebrief?

Aanvraagprocedure voor vergunningsplichtige en proliferatiegevoelige goederen of transacties

Tijdens dit deel wordt uitgelegd hoe een vergunning/vrijgavebrief aan te vragen en welke gegevens hiervoor nodig zijn. Er wordt eveneens stilgestaan bij wisselwerking tussen exporteur, douane en Dienst Controle Strategische Goederen. Aan de hand van de brochure ‘Internal Compliance Programme’ worden do’s and don’ts besproken van een intern verantwoordelijke exportbeleid.

Johan Evers en Milan Godin

12.45-13.45 u: Walking dinner

13.45- 15.00 u: Plenaire sessie ntb

Spreker: ntb

15.00– 16.45 u: Workshopronde 3 - keuze uit volgende 3 sessies:

Keuzesessie 3.1: Accijnsgoederen en webverkoop

Hier worden de mogelijkheden geschetst om grensoverschrijdende en nationale aan- en verkopen van accijnsgoederen te verrichten. De specifieke problemen die zich stellen met webverkopen, die in volle opgang zijn, zullen worden behandeld.

Sprekers:

Kristien Cartuyvels, Sabine De Schryver + ntb

Keuzesessie 3.2: Incoterms & transportcontracten, ladingzekerheid

De ICC legt op dit ogenblik de laatste hand aan een nieuw document onder de titel INCOTERMS® 2010 RULES AND TRANSPORT. Deze ‘richtsnoeren’ vertalen de rechten en verplichtingen van een koper en een verkoper zoals die onder Incoterms 2010 worden geformuleerd, naar de vervoersovereenkomst. De tekst overloopt concreet voor elke Incoterm aan de hand van een tiental vragen hoe een koper en een verkoper zich als afzender, verlader en geadresseerde ten aanzien van een vervoerder verhouden en op welke wijze deze vervoerder de onder de koopovereenkomst gemaakte afspraken kan helpen nakomen. Kwesties die hierbij o.m. aan bod komen zijn

een verkoop FOB – moet de vervoerder des verkoper een connossement afleveren als deze verkoper geen contractpartij aan de vervoersovereenkomst is?

EXW – moet dat altijd het adres van de verkoper zijn?

containervervoer – wie moet de container stuffen en moet de vervoerder die voor rekening en risico van de koper goederen in ontvangst neemt de goederen inspecteren? Hoe doe je dat?

C-Incoterms – wie betaalt BAF, CAF, wie betaalt surcharges? Wat is het verschil?

wat is het verschil tussen een transportverzekering en een cargoverzekering?

hoe moet een vervoerder goederen ter bestemming aan een koper aanbieden

Spreker: Koen Vanheusden

Keuzesessie 3.3: Organisatie van de douaneadministratie

2015 is het jaar van de vernieuwing van de Algemene administratie van de douane en accijnzen. Vanaf heden is zij van een zuiver hiërarchische organisatie omgevormd tot een zogenaamde procesorganisatie. Werner Rens geeft een overzicht van de nieuwe organisatiestructuur en legt de klemtoon op die diensten die voornamelijk de relaties met de private sector onderhouden of beïnvloeden. De meeste aandacht zal hierbij gaan naar de nieuwe Administratie klantenmanagement en marketing.

Spreker: Werner Rens

16.45-17.00 u: Afronden en einde

Spreker: Freddy Pirron

Trainers en docenten

Erik Gevers, Antaxius Advocaten

Johan Van Overtveldt, minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding

Luc Verhaeghe

Christophe Coulie, Federatie van Belgische Kamers - Belgian Chambers

Mieke Verpoorten, Douane

Johan Evers, Vlaamse Overheid - Departement Internationaal Vlaanderen

Marc Michiels, technical customer service manager, StoraEnso

François Patris, Ministère des Finances

Tom Ven, Remant

Kristien Cartuyvels, FOD Financiën - Centrale administratie der douane en accijnzen, Dienst Accijnsprocedures

Sabine De Schryver, Algemene administratie van de Douane en Accijnzen

Marc Michiels, FOD Financën

Freddy Pirron is zelfstandig consultant in douanewetgeving. Hij heeft meer dan 40 jaar ervaring in de douanematerie. Freddy is voorzitter van het Douaneplatform en is ook lid van het IAB. Hij treedt regelmatig op als spreker tijdens opleidingen over Belgische en Europese douanetopics.

Koen Vanheusden is directeur bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Hij is ook lid van de Commissie Handelspraktijken ICC en van de Belgische werkgroep 'Herziening Incoterms'. Daarnaast doceert hij aan verschillende instellingen (VUB/BICCS, UA, UAMS, Kluwer Opleidingen, ...) en is hij auteur van verschillende publicaties over buitenlandse handel.

Werner Rens is adviseur-generaal a.i. Klantenmanagement en Marketing bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Daarvoor was hij gedurende 15 jaar één van de leidinggevende ambtenaren op de dienst douaneprocedures van de gewestelijke directie Antwerpen. Bovendien is hij actief in verschillende werkgroepen van het Nationaal Forum. Voor zijn carrière in de publieke overheid was hij gedurende een vijftal jaren werkzaam in de logistieke sector als senior account manager bij een logistieke dienstverdeler.

Luc Van de Velde-Poelman is ambtenaar bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen sinds oktober 1980. Na een korte ervaring op de Antwerpse kaaien, werkte hij tot 1994 op de afdeling Geschillen van de Gewestelijke directie Antwerpen. Sinds 1994 werkt hij op de dienst Geschillen van de Centrale Administratie. Sinds maart 2013 staat hij er aan het hoofd van de Administratie Geschillen. Luc is gespecialiseerd in inbreuken op de niet-fiscale douanewetgeving en in Europese douanesamenwerking.

Doelgroep

Deze studiedag is onmisbaar voor elke professional die zijn internationale handel op een hoger niveau wilt tillen.

Resultaten

op de hoogte wilt zijn van de impact van de nieuwe douanewetgeving op uw activiteiten

met peers wilt debatteren over actuele en praktijkgerichte Douane, Transport en Documenten-topics

wilt netwerken met belangrijke spelers uit de douane & transportwereld

Deelnemers getuigen

"Je krijgt een betere toekomstvisie van waar het hele douanegebeuren naar toe gaat. De praktijkvoorbeelden illustreren goed waar het fout loopt. Door de aanwezigheid van douane-experts worden er ook gerichte vragen gesteld en antwoorden gegeven. Geen onnodige tijd gaat verloren. Voor ons was deze opleiding zeker voor herhaling vatbaar en de investering waard!"

Dorothy Verthé, salesmanager, Customs IT

"Deze studiedag heeft mij op het gepaste ogenblik een zeer performante en proactieve duiding en inzicht bezorgd, die ik in de praktijk wil aanwenden om o.a. het AEO-project op te starten. Het seminar beantwoordt derhalve volledig aan mijn verwachtingen en de getuigenissen met praktijkervaringen hebben dit duidelijk onderbouwd."

Roger Vermeulen, Customs Coordination Manager, Fabricom

"De theoretische inhoud en praktische voorbeelden met een verduidelijking van de manier van aanpak zijn belangrijke input voor het bepalen van een Customs & Trade-strategisch plan voor de komende jaren."

Carina Callebaut, Customs Management Leader, Becton Dickinson Distribution Center

"Presentaties vanuit praktijkcases van bedrijven spreken meer tot de verbeelding dan de pure wetgevende context. De raakvlakken tussen de deelnemers en de ideeënuitwisseling zijn hierdoor groter."

Tom De Ridder, douane, BASF Antwerpen

"Professionele benadering over de hele lijn."

Jos Claessens, douanezaken, Power Tools Distribution

Plaats en data

PlaatsLocatieDatumOpmerkingInschrijven
Berchem (Antwerpen)ALM Antwerp Learning & Meeting Point27-10-2015 van 9 tot 17 uur > Inschrijven  

Accreditatie

Met attest permanente vorming: BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (7 lesuren)
Met attest permanente vorming: IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren (7 lesuren)

Prijs

615 euro excl. 21 % btw

Tot 50% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Meer info

Tel: +32 15 - 45 34 30
Fax:+32 15 - 42 28 31
E-mail: info@kluweropleidingen.be

DAGDONB