Cyclus IAS/IFRS (volledige reeks)

Maximaliseer uw kennis in de IAS/IFRS-normen

IAS/IFRS maken de standaard uit voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekeningen van beursgenoteerde ondernemingen in de EU.

Vele ondernemingen zijn gestart met initiatieven, maar er blijven nog belangrijke vragen:

Zal de verplichting uitgebreid worden naar niet-beursgenoteerde ondernemingen of naar de enkelvoudige jaarrekening?

Wat is de impact op het Belgische boekhoudrecht?

De harmonisatie van de boekhoudregels is belangrijk in de ontwikkeling van de financiële markten, zeker na de vertrouwenscrisis over de integriteit van de jaarrekeningen van ondernemingen.

Tijdens deze cyclus van 5 modules leert u de IAS/IFRS normen aan de hand van theoretisch onderbouwde principes. De docenten maken met u de praktische vertaalslag van Belgian GAAP naar IAS/IFRS.

Doelstelling

Deze opleiding bereidt u voor op de IAS/IFRS-normen. Theoretisch onderbouwde principes en een praktische vertaalslag vormen het uitgangspunt van de verschillende modules van deze opleidingscyclus.

Prijs volledige reeks: 2 499 euro excl. 21 % btw

Volgt u de volledige reeks dan bespaart u 15 % op de normale prijs van een afzonderlijke module.

IADXNNB