Cyclus IAS/IFRS: toepassing van IAS/IFRS in België en in de EG en presentatie van de normen

Maximaliseer uw kennis in de IAS/IFRS-normen

IAS/IFRS maken de standaard uit voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekeningen van beursgenoteerde ondernemingen in de EU.

Vele ondernemingen zijn gestart met initiatieven, maar er blijven nog belangrijke vragen open:

Zal de verplichting uitgebreid worden naar niet-beursgenoteerde ondernemingen of naar de enkelvoudige jaarrekening?

Wat is de impact op het Belgische boekhoudrecht?

De harmonisatie van de boekhoudregels is belangrijk in de ontwikkeling van de financiële markten, eens te meer in het licht van de huidige vertrouwenscrisis inzake de integriteit van de jaarrekeningen van ondernemingen.

Een cyclus van 5 modules, met zowel theoretische als praktische achtergrond, stelt u in staat om een volledig overzicht te krijgen van IAS/IFRS!

Doelstelling

Deze opleiding bereidt u voor op de IAS/IFRS-normen. Theoretisch onderbouwde principes en een praktische vertaalslag vormen het uitgangspunt van de 5 modules van deze opleidingscyclus.

Programma

Module 1

1. Toepassing van IAS/IFRS in België en in de EG: een stand van zaken

2. Presentatie van de normen

Raamwerk

Presentatie van de jaarrekeningen - IAS 1

Het kasstroomoverzicht - IAS 7

Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten - IAS 8

Opbrengsten - IAS 18

Trainers en docenten

Fouad Elouch is manager IFRS Centre of Excellence bij Deloitte. Als lid van het IFRS-team van experten van Deloitte, heeft hij ervaring opgebouwd omtrent de boekhoudkundige verwerking van activa en passiva volgens de internationale rapporteringsstandaarden IFRS. Deze kennis werd opgebouwd door het verstrekken van advies en opleidingen, zowel intern aan de auditteams van Deloitte als extern aan verschillende beursgenoteerde bedrijven.

Doelgroep

algemeen directeuren

financieel directeuren

bedrijfsleiders

accountants

boekhouders

hoofdboekhouders

bedrijfsrevisoren

controllers

consolidationmanagers

reportingmanagers

financieel analisten

belastingadviseurs

advocaten

juristen

Resultaten

Verzeker nu uw toekomst en:

verwerf een grondig inzicht in de voorstelling van de jaarrekening onder IAS/IFRS.

bouw een diepgaande kennis op betreffende de boekhoudkundige verwerking van de verschillende elementen in de balans- en de resultatenrekening onder IAS/IFRS.

vergroot uw kennis inzake IAS/IFRS-topics zoals uitgestelde belasting, consolidatie en businesscombinations; alsook de boekhoudkundige verwerking van financiële instrumenten.

beheers de praktische aspecten van IAS/IFRS.

Deelnemers getuigen

"Met een goede gids op weinig tijd de belangrijkste 'kunstwerken' van een groot 'museum' gezien en een goed plan gekregen. De sterke punten: het volledige domein in 6 sessies overlopen, met goede accenten op de bijzondere regels."

J. Laermans, economisch adviseur, CREG

"Uitstekende cursus waarbij duidelijk nadruk gelegd wordt op de belangrijkste punten, en dat in een korte tijd. De essentie wordt heel goed naar voor gebracht."

R. Schaerlaecken, accounting manager, Tropicana Looza Benelux

"Dit programma is aan te bevelen. Gezien de evolutie van deze materie een absolute must om niet onvoorbereid met IAS/IFRS geconfronteerd te worden. Duidelijk en interactief."

J. Loyen, statutory accounts specialist, Ford Werke AG

"Uitstekende docent. Aan te bevelen."

R. Maerenvoet, chief accountant, ICSAT

Documentatie

IAS/IFRS-normen evolueren voortdurend. Elke professional die te maken heeft met deze materie moet de normen voortdurend opvolgen en bestuderen. Deze opleiding vormt hiertoe de aanzet. De documentatie die u als deelnemer van de volledige cyclus van deze opleiding ontvangt, is een prima basis voor zelfstudie (enkel voor diegenen die de 5 modules volgen).

We kozen als publicatie het boek 'International Financial Reporting Standards' van Wolters Kluwer in zijn laatst beschikbare versie. Dit boek biedt de gebruiker de unieke Nederlandse coördinatie van alle door de EU goedgekeurde IFRSs, IASs, IFRIC- en SIC-interpretaties. Het boek omvat eveneens het Nederlandstalig Raamwerk voor de opstelling en presentatie van de jaarrekeningen. Deze Nederlandstalige versie vormt de ideale leidraad voor alle Belgische en Nederlandse entiteiten die hun geconsolideerde jaarrekening moeten opstellen volgens IFRS. Zij zijn immers verplicht de Europese versie van de standaarden en interpretaties toe te passen. In het boek wordt ook aandacht besteed aan de inwerkingtreding van de standaarden en interpretaties in de EU die soms verschilt van de inwerkingtreding bij het IASB.

Plaats en data

PlaatsLocatieDatumOpmerkingInschrijven
Berchem (Antwerpen)ALM Antwerp Learning & Meeting Point08-10-2015 van 14 tot 19 uur > Inschrijven  

Accreditatie

Met attest permanente vorming: BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (5 lesuren)
Met attest permanente vorming: IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren (5 lesuren)

Prijs

420 euro excl. 21 % btw

Volgt u de volledige reeks, dan krijgt u 15 % korting op het totaalbedrag.

Tot 50% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Meer info

Tel: +32 15 - 45 34 30
Fax:+32 15 - 42 28 31
E-mail: info@kluweropleidingen.be

IADANNB