Tijdens de Studiedag Ondernemingsstrafrecht worden twee opleidingen van telkens een halve dag gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

De bedoeling van deze studiedag is in de ochtend een aantal algemene topics te behandelen, waarbij telkens zowel wordt stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen op Belgisch niveau als bij de impact van de steeds belangrijker wordende Europese rechtspraak.

In de namiddag wordt vervolgens een analyse gemaakt van een aantal recente ontwikkelingen in drie specifieke domeinen van het ondernemingsstrafrecht, domeinen waarin de laatste evoluties volgens de sprekers door elke praktijkjurist (advocaat, magistraat, bedrijfsjurist, compliance officer …) die met de problematiek van ondernemingsstrafrecht wordt geconfronteerd moeten gekend zijn. De sprekers zullen zowel de laatste evoluties toelichten als een aantal casussen bespreken waar opportuun.

De formule van deze studiedag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs een sessie naar keuze (ochtend of namiddag) volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor de tweede sessie.

Deelnemers kunnen het gloednieuwe boek ‘Klassiek en digitaal speuren naar strafrechtelijk bewijs’ van meester Charlotte Conings, spreker tijdens de namiddag, aan gunsttarief aanschaffen.

Sprekers

patrick_waeterinckx

meester Patrick Waeterinckx

advocaat-vennoot, Waeterinckx Advocaten

Patrick Waeterinckx is Licentiaat in de Rechten (Vrije Universiteit Brussel (VUB), 1997) en gegradueerde risk management, IPO (thans Antwerp Management School, 1998).

Na een carrière bij de rijkswacht (1985-1997) en als bedrijfsjurist in het bankwezen (1997-1999) trad hij in 1999 als advocaat toe tot de balie van Brussel (Bogaert & Vandemeulebroeke, later Landwell en Lawfort). In 2003 werd hij lid van de balie te Antwerpen waar hij werkte voor de kantoren Lawfort, Van Goethem Advocaten, Antaxius en Monard Law als vennoot.

In september 2016 richtte hij zijn eigen kantoor op, Waeterinckx Advocaten.

Hij is gespecialiseerd in het straf- en strafprocesrecht, in het bijzonder alle facetten van ondernemingsstrafrecht.

Verder is Patrick Waeterinckx praktijklector in het strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Brussel. Voorheen was hij verbonden aan de Universiteit Antwerpen als praktijkassistent strafprocesrecht en de Antwerp Management School als docent. Hij is tevens geregistreerd als fraude-auditor bij het Institute of Fraud Auditors (IFA).

Patrick Waeterinckx is auteur van diverse wetenschappelijke bijdragen in tal van tijdschriften en verzamelwerken en regelmatig spreker op wetenschappelijke studiedagen. Hij is lid van de redactie van het tijdschrift Nullum Crimen.

joris_lambrechts

meester Joris Lambrechts

advocaat, Waeterinckx Advocaten

Joris Lambrechts trad in 2009 toe tot de Antwerpse balie en specialiseert zich sindsdien in het straf- en strafprocesrecht, in het bijzonder alle facetten van het ondernemingsstrafrecht.  

Hij behaalde een Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (2009) en een getuigschrift ‘Master Class Forensic Auditing’ aan de Antwerp Management School (2012). Hij is ook geregistreerd fraude-auditor bij het Institute of Fraud Auditors (IFA).

Sinds 2016 is hij ook houder van het getuigschrift ‘Bijzondere Opleiding Cassatieprocedures in Strafzaken’.

Joris was voorheen verbonden aan Antaxius en Monard Law en is sinds de start in 2016 werkzaam bij Waeterinckx Advocaten.

 

tom_messiean

meester Tom Messiaen

advocaat-vennoot, Monard Law

Tom Messiaen (1971, Ghent) specialises in Social Law (individual and collective Labour Law, social security and international employment), statutory employment and Social Criminal Law.

He holds a Master of Law degree (Ghent University, 1994) and lectured on labour legislation to Masters students in Business and Communication at the UG-HOG until 2010. In 2012, he completed the management course on Compensation and Benefits Management at the Vlerick Management School.

Tom Messiaen has been a member of the Bar of Ghent since 1994. He was a founding partner of the De Schrijver Van de Gehuchte Messiaen association, which on 1 September 2008 merged with Monard Law, where he heads the Social Law department.

Every year since 2006, Tom Messiaen has been listed in European Legal Experts as a leading lawyer in the field of employment in Belgium and features in the Legal 500 as a specialist in Social Criminal Law. In addition to his legal practice, he is a much sought-after guest lecturer (e.g. Social Law department, Ghent University) and speaker at seminars. He is also a frequent contributor to books and articles. His main topics are disguised employment, social inspection and criminal prosecution, privacy in the employment context, Social Law in the context of acquisitions and the legal status of statutory personnel. He is also a member of various editorial boards, including for the series 'Sociale Kronieken' and the magazine 'Tijdschrift voor Gentse en West-Vlaamse rechtspraak'.

Since 2001, Tom is deputy judge with the Labour court in Gent, and since 2016 he is employed as an expert with the Advisory Council social criminal law which is watching over matters regarding social criminal law and foresees in legislative recommendations.

gerd_goyvaerts

meester Gerd D. Goyvaerts

advocaat-vennoot, Tiberghien

Gerd is vennoot bij Tiberghien.

Hij houdt zich voornamelijk bezig met fiscale aspecten van beroeps- en privaat vermogen van de Belgische ondernemer en vermogende particulier HNWI, (internatonale) corporate en vermogensplanning, erfbelasting, estate planning en migratie van en naar België van particulieren en vennootschappen.

Gerd ontwikkelde een speciale interesse in belastingzaken rond Anglo-Saksische trusts en stichtingen, met een bijzondere focus op de toepassing van de kaaimantaks, fiscale regularisaties en witwaspreventie.

Hij spreekt regelmatig op (inter)nationale seminaries. Ook is hij auteur van verschillende publicaties over fiscaliteit in vooraanstaande tijdschriften zoals “Tijdschrift voor Fiscaal Recht” en “Fiscale Actualiteit”, “Journal of International Tax, Trust and Corporate Planning” en “Vermogensplanning in de Praktijk”.

Gerd is actief bij the International Bar Association (IBA) waar hij lid is de IBA Anti-Money Laundering Action Group, alsmede officer van de IBA Private client committee. Hij is als honorary member voormalig voorzitter en vice-voorzitter van de Tax Commission van AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats).

charlotte_conings

meester Charlotte Conings

advocaat, Stibbe

Practice areas

 • Corporate Fraud and Criminal Law
 • Litigation and Dispute Resolution

meester Liesbeth Meirens

advocaat, Waeterinckx Advocaten

Liesbeth Meirens is Licentiaat in de Rechten (Vrije Universiteit Brussel (VUB), 2002) en volgde nadien bedrijfseconomie aan de Katholieke Universiteit Leuven.
In 2003 trad zij als advocaat toe tot de balie van Mechelen. Liesbeth is gespecialiseerd in gemeen strafrecht.

Sinds 2016 is zij houder van het ‘Bijzondere Opleiding Cassatieprocedures in Strafzaken’.

Liesbeth was voorheen verbonden aan het advocatenkantoor Mattijs-Voet en is sinds april 2017 werkzaam bij Waeterinckx Advocaten.

Programma

08:45 - 09:30
Onthaal | koffie en registratie ochtendsessie
09:30 - 13:00

Ondernemingsstraf(proces)recht: recente ontwikkelingen op vlak van wetgeving en rechtspraak

meester Patrick Waeterinckx, meester Liesbeth Meirens, meester Joris Lambrechts
13:00 - 13:45
Middagpauze | broodjesbuffet en registratie namiddagsessie
13:45 - 17:00

IT-strafrecht, fiscaal en sociaal strafrecht: de laatste ingrijpende evoluties | Sessie 2

meester Charlotte Conings, meester Gerd D. Goyvaerts, meester Patrick Waeterinckx en meester Tom Messiaen
17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Partners

Gerelateerde boeken

zakboekje_strafprocesrecht

Zakboekje Strafprocesrecht 2017

Wolters Kluwer

Sinds de Salduz-wet komen politiemensen en advocaten steeds vaker met elkaar in contact. Voor beiden is het belangrijk om te weten welke procedureregels omschreven staan in het Wetboek van strafvordering, en hoe ze praktisch toegepast kunnen worden. Dit Zakboekje Strafprocesrecht is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. 

Het zakboekje bevat en bespreekt de meest relevante wetteksten die nodig zijn om het strafprocesrecht met kennis van zaken te beoefenen: het Wetboek van strafvordering, de Wet op de voorlopige hechtenis en de Wet op het politieambt. De zes auteurs met nauwe banden met politie, magistratuur, de balie en het onderwijs putten voor de samenstelling van de commentaarteksten uit hun eigen praktijkervaring. Zo krijgt de lezer inzicht in de samenhang tussen de regels en concrete tips om de regels om te zetten in de praktijk.

Nieuw in editie 2017:

In deze editie zullen onder meer alle wijzigingen opgenomen zijn n.a.v. Potpourriwetten en de wetswijziging rond Salduz.

Dit Zakboekje Strafprocesrecht bevat in combinatie met het Zakboekje Strafrecht een volledig overzicht van het Belgische strafrecht en strafprocesrecht. De twee zakboekjes zijn complementair en elke editie krijgt om de twee jaar een update. Samen vormen ze een onmisbare bron van kennis voor wie dagelijks of sporadisch met deze thematiek in aanraking komt en snel een antwoord wil op concrete vragen. 

duiding_strafprocesrecht

Duiding Strafprocesrecht 2017

Larcier

Handige en actuele* bundeling voor de rechtspraktizijn
Dit becommentarieerd wetboek bevat

 • het Wetboek van Strafvordering, 
 • de Wet op de Voorlopige Hechtenis, 
 • de Huiszoekingswet, 
 • de Wet op het Politieambt.

De wetgevende teksten zijn bijgehouden tot 1 januari 2017. 

Artikelsgewijs becommentarieerd vanuit diverse rechtsbronnen
Per artikel vindt u een uitvoerige duiding:
niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak: Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof, Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wie een beter inzicht wil verwerven in het strafprocesrecht en zijn recente evolutie wil doorgronden dient deze rechtspraak in zijn onderzoek te betrekken.
Ook de rechtsleer wordt in de bespreking betrokken.

Deze verhelderende commentaren vanuit rechtspraak en rechtsleer zijn een onmisbare bron  om de regels i.v.m. de strafprocedure te begrijpen en correct toe te passen in de praktijk.

Veilig houvast voor al wie met strafprocedure te maken heeft: wetgeving als uitgangspunt, voorzien van verdere verwijzingen
Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen deze annotaties bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek. Bepaalde topics zijn uitgewerkt tot echte overzichtscommentaren die recent verworven inzichten uiteenzetten en het probleem in al zijn complexiteit vatten.

Onmisbaar naslagwerk voor én door practici: 
Dit werk is het resultaat van de kruisbevruchting tussen academici, advocaten en zetelende en staande magistraten, met inbreng van zowel de jongere beloftevolle strafprocesrechtspecialisten als van practici met lange staat van dienst.

In deze editie is rekening gehouden met de meest recente wetswijzigingen en nieuwugheden, waaronder:

 • Nieuw in de wet op het politieambt: informatiebeheer 
 • Rechtspleging in cassatie: hier werd zeer veel in gewijzigd, commentaar is volledig up to date
 • Nieuw ingevoegd: art. 524quater Sv., onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit 
 • Verder nieuw: strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek 
 • Verder nieuw met commentaar: machtiging tot inzage van het dossier of tot het bekomen van een afschrift ervan (art. 21 Sv),
 • Voorafgaande erkenning van schuld (hoofdstuk II bis, art. 216)

In het algemeen zijn zeer veel nieuwe wetswijzigingen geweest sinds vorige editie (2013). Uiteraard werden alle teksten daar aan aangepast en zijn er besprekingen bij volgende nieuwe artikelen: art. 21 en 32 Voorafgaande titel Sv., bij art. 28 novies Sv., 35ter Sv, 90sexies Sv, 152 Sv, 171 Sv, 187 Sv, 197bis Sv, 204 Sv, 206 Sv, 208 Sv, 291 Sv., 329bis Sv, 407Sv, etc. 
Verder uiteraard ook Potpourri IV gepubliceerd.

overzicht_belgisch_strafprocesrecht

Overzicht van het Belgisch strafprocesrecht 2017

Die Keure

De wetgever draait op volle toeren, ook op het vlak van het strafprocesrecht. Sinds de eerste editie (2014) van het "Overzicht van het Belgisch Strafprocesrecht" zijn bijzonder ingrijpende wijzigingen aangebracht aan de materie van het strafprocesrecht.

Daarbij springen de diverse zgn. Potpourri-wetten uiteraard het meest in het oog. Er zijn er, bij het verschijnen van deze editie, reeds vier gepubliceerd (de wetten van 19 oktober 2015, 5 februari 2016, 4 mei 2016 en 25 december 2016). Doch ook meerdere wetten ter bestrijding van het terrorisme hebben belangrijke wijzigingen met zich meegebracht (de wetten van 20 juli 2015, 27 april 2016 en 3 augustus 2016). Daarnaast zijn er nog de (obligate) wetten houdende diverse bepalingen inzake Justitie (wetten van 25 april 2014 en 19 december 2014), is er de tweede Salduz-wet van 21 november 2016 m.b.t. de rechten van personen die worden gehoord, is er de wet van 25 december 2016 tot wijziging en aanvulling van de bijzondere opsporingsmethoden en andere methoden, en zo kan men nog wel even doorgaan.
 
In deze nieuwe editie wordt, in een bevattelijke structuur, een overzicht van het vigerende strafprocesrecht gegeven. Dit boek is een leerboek en tracht op een bondige - maar niettemin volledige - en methodische wijze de complexiteit van het strafprocesrecht te doorgronden en te overstijgen.
 
De wetgeving werd nagekeken tot en met het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2017.
 

inbeslagneming_verbeurdverklaring_strafzaken_belgie

De inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken in België 2017

Wolters Kluwer

Het werk verscheen een eerste maal in de reeks ‘Recht en Praktijk’ in 2007. Het was een eerste kennismaking met de wetgeving inzake beslag en verbeurdverklaring, die toen in verschillende opzichten nog in zijn kinderschoenen stond. Inmiddels is de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer dermate geëvolueerd dat een herwerking zich opdrong.

Deze nieuwe editie behandelt het strafrechtelijk beslag, dat afgelijnd wordt en opzichte van het burgerlijk beslag en het administratief beslag, en de verbeurdverklaring. Een apart hoofdstuk is gewijd aan het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV), dat een centrale rol speelt in de materie. Nieuw is een hoofdstuk over de procedures, die op strafrechtelijk gebied kunnen ingesteld worden na veroordeling om opgelegde verbeurdverklaringen ook effectief uit te voeren.

Het werk omvat de cassatierechtspraak van de laatste tien jaar, en wordt aangevuld door een omvattende bibliografie.

misbruik_vennootschapsgoederen

Misbruik vennootschapsgoederen 2017

Larcier

Globale en grondige aanpak:
Het werk bespreekt en analyseert, op basis van de bestaande rechtspraak en rechtsleer, alle constitutieve bestanddelen van het misdrijf van misbruik van vennootschapsgoederen, zowel op zichzelf als in hun onderlinge samenhang, mede rekening houdend met de inherent vennootschapsrechtelijke aspecten ervan.

Na een bondlge situering van het misdrijf in het Belgische strafrecht, zowel vanuit de ratio legis van de strafbepaling als ten aanzien van de reeds voorheen bestaande vermogensmisdrijven, wordt grondig ingegaan op het personeel toepassingsgebied, de materiele constitutieve bestanddelen en het moreel element.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de bestraffing, de verjaringsrechtelijke aspecten en de burgerlijke vordering, met inbegrip van enkele samenhangende vermogensgerelateerde aansprakelijkheidsrisico's voor bestuurders. Tot slot worden enkele bijzondere toepassingen besproken (misbruik van vennootschapsgoederen en intragroepsverrichtingen; corporate opportunities; bestuurdersvergoedingen;...).

Praktijkgericht:
Het werk brengt duidelijkheid in onder meer volgende kwesties:

 • Kent de strafbare deelneming slechts een beperkte toepassing (met name enkel in hoofde van buitenstaanders van de vennootschap), door de gelding van de wettelijke toerekening t.a.v. de daders van het misdrijf?
 • Is misbruik van vennootschapsgoederen door omissie mogelijk? 
 • Vertoont het concept van het vennootschapsbelang voor het misdrijf enige relevantie?
 • Is een effectief geleden schade (in de zin van de artikelen 1382-1383 B.W.) vereist of volstaat de blootstelling aan een risico op schade? - Wat is de precieze draagwijdte van het begrip “betekenisvol”?
 • Kunnen vennoten en/of schuldeisers zich op ontvankelijke wijze burgerlijke partij stellen uit hoofde van misbruik van vennootschapsgoederen en, zo ja, voor welke schade?”
strafrecht_in_onderneming

Strafrecht in de onderneming (3e editie) 2016

Intersentia

Dit boek benadert het straf- en het strafprocesrecht praktisch vanuit het standpunt van de ondernemer. Voor veel ondernemers is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een grote onbekende. Nochtans wijst de actualiteit erop dat de strafrechtelijke risico’s voor de ondernemer niet verwaarloosbaar zijn.

Het strafrecht krijgt geenszins de plaats die het verdient in het risk management van de meeste ondernemingen. Nochtans is dit een risico dat – om in risk-managementtermen te blijven – alleen al qua omvang (dus ongeacht de frequentie ervan) verdient om mee te worden opgenomen in het beleid. Net zoals dit ook met andere risico’s het geval is, moeten de ondernemer en bepaalde van zijn raadgevers (advocaten, bedrijfsjuristen, revisoren, consulenten enz.) dit risico grondig inschatten en analyseren. Dit laat de ondernemer toe een beleid te formuleren dat adequaat met deze risico’s (strafrechtelijke verantwoordelijkheid, fraude, gerechtelijke onderzoeken enz.) omgaat.

Vandaar dat dit boek zich in de eerste plaats richt tot bedrijfsleiders, risk managers, bedrijfsjuristen, interne en externe auditdiensten enz. die wensen te remediëren aan de “strafrechtelijke” kwetsbaarheid van hun onderneming. Kortom tot die personen, zowel binnen als buiten de onderneming, aan wie wordt gevraagd de risico’s tijdig te detecteren, te rapporteren en te beheersen, of die als eerste in de vuurlinie staan indien zich toch een crisis voordoet.

strafrechtelijke_verantwoordelijkheid_rechtspersoon_en_leidinggevenden

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden 2015

Intersentia

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden en van de rechtspersonen die ze leiden, is al vele jaren een actueel onderwerp. Noch het beheersen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid noch het onderzoeken en het beoordelen ervan ligt voor de hand. Die aspecten vereisen immers zowel een grondige kennis van het recht als van de concrete werking van de ondernemingen en verenigingen. Als deze kennis ontbreekt, zal het risico zich in het bedrijf of de vereniging frequenter voordoen en zullen het onderzoek en de beoordeling worden gereduceerd tot gemeenplaatsen die de strafrechtelijke verantwoordelijkheid reduceren tot een zuiver objectieve aansprakelijkheid.

Deze vaststellingen bij de vorige uitgave hebben nog niet aan belang ingeboet, integendeel. Wetgevende initiatieven en verfijning van de rechtspraak in het domein van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de onderneming van zowel de leidinggevende als de rechtspersoon zijn nauwelijks bij te houden. De wetgever tracht vanuit een steekvlampolitiek steeds weer de strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de ondernemingssfeer te regelen in alle details. Het resultaat is bekend: onbehoorlijke wetgeving in al zijn mogelijke verschijningsvormen.

Niettemin kan men verfijningen in de rechtspraak ontwaren. Soms komt het schuldstrafrecht opnieuw op de voorgrond, zodat een veroordeling niet louter gebaseerd is op het enkele feit dat de onderneming een winstoogmerk heeft en de leidinggevende leiding geeft, maar soms neemt de rechtspraak ook haar toevlucht tot meer ‘creatieve’ pistes, waarbij de rechter al eens op de beleidsstoel zit.

Ondanks alle evoluties valt het op dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid uiteindelijk meestal kan worden beoordeeld via de grote principes van het strafrecht, die al ingebakken zaten in het Strafwetboek anno 1867.

Dit praktische boek benadert de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden en van rechtspersonen zowel vanuit de juridische als vanuit de bedrijfseconomische realiteit. Het richt zich tot magistraten, advocaten, bedrijfsjuristen, forensische auditoren, bedrijfsleiders en hun adviseurs.

duiding_beslag_verbeurdverklaring_strafzaken

Duiding Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken 2015

Larcier

In 2008 verscheen in de reeks Larcier Themawetboeken een eerste Codex ‘Beslag en Verbeurdverklaring in Strafzaken’, waarin voor het eerst de voornaamste bronteksten inzake strafrechtelijk beslag en verbeurdverklaring werden samengebracht.
In 2010 volgde een nieuwe uitgave, waarin het aantal bronteksten nog merkelijk werd uitgebreid, inzonderheid in het domein van de bijzondere wetgeving.

Al spoedig bleek de noodzaak te bestaan aan enige commentaar. Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken is immers een erg technische materie waarbij  commentaar onmisbaar is. Daarenboven is in de rechtsleer een discussie aan de gang over de aard en draagwijdte van bepaalde vormen van beslag en verbeurdverklaring, zoals het beslag op grond van de Wet Dierenwelzijn en de verbeurdverklaring met toewijzing aan de burgerlijke partij. Enige duiding bij deze punten van discussie wordt in de praktijk als zeer wenselijk beschouwd. Aan dit alles wordt door deze nieuwe uitgave tegemoet gekomen.

Nieuwigheden zijn vooral te signaleren op het gebied van beslag inzake verkeer en een nieuwe vorm van 'asset recovery': het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek.

Dit becommentarieerd wetboek bundelt de nationale en supranationale wet- en regelgeving (m.i.v. circulaires) in verband met beslag en verbeurdverklaring in strafzaken. Zowel de nationale als internationale aspecten worden behandeld.  

Alle relevante domeinen komen aan bod : Dieren; Douane en accijnzen; Drugs; Economisch strafrecht; Financieel strafrecht; Huisjesmelkerij; ICT-strafrecht; Intellectuele eigendom; Kansspelen; Medisch strafrecht; Mensenhandel- en smokkel; Milieustrafrecht; Openbare dronkenschap; Sociaal strafrecht; Sport; Springstoffen; Subsidiefraude; Transportstrafrecht; Verkeersstrafrecht; Voedselveiligheid; Wapens; Witwassen en heling; Zedenmisdrijven; Zeevisserij

Een groot deel van de opgenomen wetteksten is voorzien van uitgebreide (doorgaans artikelsgewijze) commentaar, m.n. pertinente rechtspraak en rechtsleer, onmisbaar voor interpretatie en toepassing in de praktijk. 

 

Praktische informatie

Tijdstip 1 december 2017 09.30u - 17.00u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

210 EUR (excl btw)

315 EUR (excl btw)

149 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Voor 1 sessie (halve dag), incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken

Voor 1 sessie (halve dag), incl. het boek 'Klassiek en digitaal speuren naar strafrechtelijk bewijs - november 2017', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken

Per bijkomende sessie, incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie 

Attest

Orde van  Vlaamse Balies

IAB-B0458/2016-01

BIBF/IBR

 

4 juridische punten / sessie

3,5 uren / sessie

4 uren / sessie

Inschrijven | Studiedag ondernemingsstrafrecht - 01/12/2017

Mogelijkheid om al dan niet apart in te schrijven op de sessies. Duid hieronder aan of u de voormiddagsessie, de namiddagsessie of beide wenst te volgen.

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37