Tijdens deze studienamiddag krijgt u van de sprekers een overzicht van diverse nuttige clausules in elke arbeidsovereenkomst en de recente rechtspraak in dat verband.

Daarbij wordt uiteraard ook bijzondere aandacht geschonken aan de clausules die geïmpacteerd zijn ten gevolge de ingrijpende wijzigingen in het zomerakkoord 2017.

Sprekers

maarten_simon

meester Maarten Simon

advocaat-vennoot, Kwint Advocaten

In 2015 I decided, together with two colleagues, to start Kwint, a law firm specialised in labour law and social security. The choice was no coincidence. I started my career 15 years ago in a reputable firm, where I applied myself from the start to individual and collective labour law.

Today I counsel multinationals as well as Belgian SMEs (small and medium-sized enterprises) in all legal aspects of their personnel management. Dismissal cases naturally constitute an important aspect of my practice, but I also help employers with all their questions concerning labour agreements, working hours, remuneration policy, privacy, discrimination, protected employees, trade union relations and well-being at work. I have counselled companies during restructuring processes, and have frequently conducted negotiations with the trade unions.

gil_lagacie

meester Gil Lagacie

advocaat, Kwint Advocaten

I developed a taste for social law in the course of my studies at Ghent university. After graduating I therefore decided to specialize in this area and obtained a Master's degree in social law at the university of Brussels (ULB). I started my career as a lawyer at the law firm Claeys & Engels in Ghent in September 2012. After my traineeship at the bar, I decided to join the recently founded law firm Kwint.

I have been active in various fields of social law. I have experience in individual and collective dismissal cases and have given advice to clients on a range of topics related to human resources within the company, such as recruitment, end-of-career solutions, working time, compensation & benefits, competition, strikes, false self-employment, protected employees, well-being at work, collective labour relations, and social elections.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Arbeidsovereenkomsten: een analyse van nuttige clausules

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

praktijkboek-ontslag-2017

Praktijkboek ontslag 2017

Wolters Kluwer

Met dit Praktijkboek beantwoorden de auteurs van het advocatenkantoor Claeys & Engels op een praktische wijze allerlei vragen en problemen die opduiken bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van of door een werknemer.

De opzet van het boek is een werkgever, evenals een werknemer, die geconfronteerd wordt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, concrete oplossingen te geven zonder te vervallen in juridisme. Waar nodig worden de wettelijke bepalingen en de collectieve arbeidsovereenkomsten aangehaald. Alleen de richtinggevende rechtspraak of de rechtspraak die voorbeelden illustreert, wordt vermeld. Dankzij praktische schema’s en een handig trefwoordenregister vindt de lezer gemakkelijk zijn weg naar het antwoord.

Het boek bevat alle regels over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ontslagbeschermingen, speciale regels over ontslagdrempels, dringende reden, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, outplacement, werkloosheid met bedrijfstoeslag (‘brugpensioen’), overdracht van onderneming, sociale documenten, enz.

Het boek wordt jaarlijks geüpdatet.

sociaal_zakboekje-2017

Sociaal zakboekje 2017

Wolters Kluwer

Het Sociaal Zakboekje biedt u een heldere kijk op de volledige Belgische sociale wetgeving.

Essentiële informatie, in korte, kernachtige termen. Voor de volledigheid werden de referenties naar de wetgeving mee opgenomen. Op die manier kunt u er zelf makkelijk de letter van de wet op nalezen.

Wat mag u verwachten ?

  • een kwaliteitsvolle verheldering van de volledige sociale wetgeving (arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht voor loontrekkers en zelfstandigen, zorgverzekering, sociale bijstand, sociaal strafrecht, handhavingsrecht, inschakeling en detachering van buitenlandse werknemers …)
  • betrouwbare informatie dankzij Willy van Eeckhoutte, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en advocaat bij het Hof van Cassatie
  • directe en doorzichtige verklaring van het recht, verrijkt met verwijzingen naar de wetteksten

De inhoud van deze pocket wordt 2 keer per jaar geactualiseerd. Recente bedragen en nieuwe reglementeringen met de gevolgen voor uw praktijk worden daardoor snel opgenomen. Deze nieuwe editie van het Sociaal Zakboekje bevat het meest recente cijfermateriaal, alsook de aanpassingen rond "Beschikbaarheid voor arbeidsmarkt voor SWT-begunstigden".

sociaal_compendium_arbeidsrecht_2016-2017

Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2016-2017

Wolters Kluwer

 

Dit encyclopedisch naslagwerk bevat een volledige beschrijving van het arbeidsrecht, met verwerking van alle rechtsbronnen: verdragen, wetgeving, CAO's, rechtspraak, doctrine en administratieve interpretaties.

Het Sociaal Compendium Arbeidsrecht is tegelijkertijd een wetboek, een rechtspraakoverzicht en een bibliografie, met verwijzingen en referenties naar andere experten.

In het Compendium vindt u een gedetailleerde uitleg over de fiscale impact van alle arbeidsrechtelijke vergoedingen en alle wetgeving die voor de rechtspraktijk van belang is. Verder krijgt u verwijzingen naar de meest relevante artikels uit de rechtsleer. U vindt ook een compleet overzicht van alle nog gangbare monografieën, verzamelingen van wetgevingen en CAO's en overzichten van rechtspraak.

Jaarlijks verschijnt er van het Sociaal Compendium Arbeidsrecht een geactualiseerde uitgave.

sociaal_wetboekje-sociale_zekerheid_2017

Sociaal Wetboekje - Sociale zekerheid 2017

Wolters Kluwer

Checkt u graag even snel de letter van de wet? Of wilt u controleren of u bij een belangrijke beslissing geen enkel detail over het hoofd hebt gezien? Dan biedt dit wetboekje u een ideale oplossing. Het bundelt de belangrijkste wetten en besluiten uit het socialezekerheidsrecht.

De sociale zekerheid van werknemers bevat de volgende rubrieken: algemene beginselen, arbeidsongevallen, beroepsziekten, gezinsbijslag, pensioenen, werkloosheid en ziekteverzekering. De sociale zekerheid van zelfstandigen is gegroepeerd rond de rubrieken sociaal statuut en pensioenen. Het derde deel is gewijd aan de bepalingen uit het Sociaal Strafwetboek die betrekking hebben op deze materie.

Het boek is overzichtelijk ingedeeld per deelgebied en bevat een gedetailleerde inhoudstafel en een chronologisch register. Zo vindt u onmiddellijk wat u zoekt.

De editie 2017 bevat de bijwerking en de coördinatie van alle reeds opgenomen teksten, en is bijgewerkt tot 1 januari 2017. Wij hopen dat u met dit wetboekje een praktisch werkinstrument in handen heeft waarmee u efficiënt aan de slag kan.

antwoordenpocket_arbeidsvragen

Antwoordenpocket - arbeidsvragen 2017

Wolters Kluwer

Precies omdat de 'Antwoordenpocket' een antwoord geeft op de steeds terugkerende vragen over het arbeidsrecht, is de uitgave een aanrader voor iedereen die mensen tewerkstelt of adviseert in arbeidszaken. Met dit handige boekje weet u in elk geval precies wat u moet doen en hoe. De antwoordenpocket is logisch en overzichtelijk opgebouwd. De verschillende aspecten van het arbeidsrecht zijn in deze antwoordenpocket ondergebracht in 32 thema's waarbij elk thema via tientallen vragen en antwoorden kort maar duidelijk uit de doeken gedaan wordt. Over elk thema uit het arbeidsrecht worden de meest voorkomende praktijkvragen uitgediept en krijgt u tevens een volledig en actueel antwoord. Elk jaar verschijnt een nieuwe editie waarin wetswijzigingen, nieuwe gegevens en vragen worden opgenomen.

Praktische informatie

Tijdstip 9 november 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Groot-Bijgaarden Waerboom
Prijs

210 EUR (excl btw)

315 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Incl. het boek ‘Antwoordenpocket - arbeidsvragen 2017' (uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 132,97), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

Inschrijven | Arbeidsovereenkomsten: een analyse van nuttige clausules - 9/11/2017

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37