Franchiseformules zijn de jongste jaren meer en meer ingeburgerd geraakt in ons economisch bestel. Niet alleen ziet men in de winkelstraten van de meeste steden dezelfde merknamen en uithangborden van grote franchiseketens opduiken, ook buiten het centrum behoren tal van hotels, doe-het-zelf zaken of fastfoodrestaurants tot een of andere keten.

Maar waar een franchiseovereenkomst voor alle betrokken partijen aanzienlijke voordelen biedt, houdt deze formule ook een aantal gevaren en nadelen in. De bedoeling van deze studienamiddag is dan ook om een aantal problemen op een praktijkgerichte manier te analyseren.

Sprekers

koen_de_bock

meester Koen De Bock

advocaat-vennoot, De Bock & Baluwé

Koen W. De Bock is associate professor of Marketing at Audencia Business School (Nantes, France). He obtained master degrees at the University of Antwerp (M.Sc. in Applied Economics) and Ghent University (M.Sc in Marketing Analysis) in Belgium, and obtained his Ph.D. entitled Enhancing database marketing with ensemble classification from Ghent University, Belgium, in September 2010. Audencia Business School is a fully-accredited grande école de commerce, offering programs recognized by the French government.

julie_detemmerman

meester Julie Detemmerman

advocaat, De Bock & Baluwé

advocaat aan de balie van Gent: Medewerkster bij De Bock & Baluwé advocaten.

Voorkeurmateries

  • Ondernemingsrecht
  • Arbeidsrecht
  • Contractenrecht
  • Distributierecht

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Franchising: recente ontwikkelingen

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

handels-en-ondernemingsrecht

Handboek handels- en Ondernemingsrecht

Die Keure

Deze zevende editie van het Handboek Handels- en Ondernemingsrecht is zeer grondig herwerkt op twee verschillende vlakken:

  • Enerzijds zorgt een uitgebreid voetnotenapparaat voor de nodige referenties naar de voornaamste regelgeving, rechtspraak en rechtsleer.
  • Anderzijds is het boek geactualiseerd en aangepast aan het sterk gewijzigde regelgevende kader, waaronder, naast diverse nieuwe basiswetgeving in het domein van het insolventierecht en het financieel recht, in het bijzonder ook het (nieuwe) Wetboek van Economisch Recht van 2013.

Dit handboek biedt dan ook een overzichtelijke analyse van het rijke landschap aan Belgische wetgeving die het handels- en ondernemingsrecht thans beheerst, zonder daarbij evenwel volledigheid te ambiëren.

101-juridische-vragen

101 juridische vragen over concurrentie 2016

Intersentia

“Iedereen is vrij om enige economische activiteit naar keuze uit te oefenen.”
(art. II.3 Wetboek van economisch recht)

Mededinging houdt verband met verschillende basisbeginselen van de vrije markt, zoals de bescherming van de vrijheid van ondernemen, de bescherming van de consumentenmarkt en de bescherming van intellectuele eigendom. In dit boek vinden zowel juristen als niet-juristen een antwoord op 101 concrete juridische vragen die een ondernemer, zelfstandige, werkgever, werknemer of bestuurder zich geregeld stelt in verband met (het recht op) mededinging en de contractuele modulering ervan via concurrentiebedingen.

Al deze vragen worden op een heldere en bondige wijze beantwoord door een equipe van ervaren advocaten, allen verbonden aan het advocatenkantoor CMS.

De duidelijke meerwaarde van dit handige boek ligt in de multidisciplinaire benadering van het thema vanuit zowel het vennootschapsrecht, het sociaal recht, het handelsrecht als het mededingingsrecht.

distributieovereenkomsten_in_het_mededingingsrecht

Distributieovereenkomsten in het mededingingsrecht

Larcier

Het boek is een grondige studie van distributieovereenkomsten onder het vernieuwde mededingingsrechtelijke regime van zowel de algemene groepsvrijstellingverordening (Verordening 330/2010), de groepsvrijstelling in de motorvoertuigensector (Verordening 461/2010), als de nieuwe verticale richtsnoeren van de Europese Commissie. 

Dat regime is rechtstreeks van belang voor de Belgische rechtspraktijk.  Het werk bevat bovendien de actuele stand van zaken van de Belgische rechtspraak.


Het boek is een onmisbaar instrument voor de analyse van distributieovereenkomsten onder het Europees en Belgisch mededingingsrecht, en put uit de praktijkervaring van de auteurs.

Het biedt de lezer een  praktische leidraad bij het opstellen en nazien van exclusieve, niet-exclusieve en selectieve distributieovereenkomsten, franchising, agentuur en internetverkoop.

9789400006553-g_3

Transacties en geschillenbeslechting in het Wetboek van Economisch Recht 2016

Intersentia

Het Wetboek van Economisch Recht bracht sinds de introductie ervan zowel vernieuwing als nieuwe vraagstukken. Het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel is nagegaan in welke mate het WER een overzichtelijk, duidelijk en leesbaar wetboek is geworden dat door de rechtspracticus op een eenvoudige manier geconsulteerd kan worden. Immers, naast het samenvoegen van de verschillende teksten moesten ook bepaalde tegenstellingen uit de wereld worden geholpen en werd van de gelegenheid gebruikgemaakt om bepaalde wetten te actualiseren en een aantal punten aan te passen.

handelsagentuur

Handelsagentuur 2015

Wolters Kluwer

De Wet van 2 april 2014 brengt de Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomsten nagenoeg woordelijk onder in Titel 2, Boek I en Titel 1, Boek X van het Wetboek van Economisch Recht (‘de Handelsagentuurwet’). Dit was voor de auteurs reden genoeg om hun reeds bestaande en alom gewaardeerde, losbladige artikelsgewijze commentaar bij de Handelsagentuurwet te actualiseren en in boekvorm te gieten. Het resultaat is een gedetailleerde en kritische bespreking van de huidige stand van zaken in de rechtspraak en rechtsleer ter zake.

Geen enkel aspect inzake de handelsagentuurovereenkomst blijft onbesproken. Dit maakt het boek tot een alomvattende en overzichtelijke commentaar die het een onontbeerlijk instrument maakt voor iedereen die in de praktijk met deze materie geconfronteerd wordt.

verkoopconcessie_franchising

Verkoopconcessie en franchising (RABG 2016/08-9)

Larcier

Dit dubbelnr. bevat geannoteerde rechtspraak over diverse items ivm Verkoopconcessie en franchising: Kwalificatie en bewijs; Contractoverdracht; Redelijke opzeggingstermijn en vergoedingen; Selectieve distributie en misbruik van machtspositie,....

Praktische informatie

Tijdstip 13 oktober 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Gent Holiday Inn Expo
Prijs

210 EUR (excl btw)

282 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Incl. het boek ‘Verkoopconcessie en franchising’ (RABG 2016/8 – 9) (uitgave Larcier ter waarde van € 90), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

Inschrijven | Franchising: recente ontwikkelingen - 13/10/2017

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37