Tijdens deze studienamiddag zullen de sprekers een overzicht geven van de belangrijkste ontwikkelingen in het beslag– en executierecht. De voornaamste recente rechtspraak en wetgevende ontwikkelingen op Belgisch en Europees vlak zullen worden besproken, waarbij steeds de praktische relevantie voor de rechtspraktijk zal worden toegelicht.

Beide sprekers treden regelmatig op als raadsman in tenuitvoerleggingsgeschillen en zijn co-auteurs van het meest recente TPR-overzicht van rechtspraak inzake beslag- en executierecht (2008-2014).

Elke deelnemer krijgt het ‘Beslagboekje 2017’ dat een praktisch hulpmiddel is voor iedere jurist die regelmatig in aanraking komt met dit sterk technische rechtsonderdeel. Het zakboekje biedt een schematisch en praktijkgericht overzicht van het volledige Belgische privaatrechtelijke beslagrecht, vertrekkende vanuit de wettekst en de rechtspraak, maar zonder academische of theoretische polemieken.

Sprekers

jasper_de_fauw

meester Jasper De fauw

advocaat, NautaDutilh

Jasper De fauw focusses on corporate and commercial litigation. Prior to joining NautaDutilh in 2013, he worked as an associate in an international law firm in Brussels.

Jasper obtained his law degree magna cum laude from the University of Ghent (UG) in 2009. His master thesis on the free movement of lawyers within the European Union was awarded with the Flemish Bar of Lawyers Student Prize ("OVB-Studentenprijs"). In 2010, he obtained an LL.M. in European Law magna cum laude from the Institute for European Studies of the Université Libre de Bruxelles (IEE-ULB). Jasper was admitted to the Brussels bar in 2010.

 

rubben_lindemans

meester Rubben Lindemans

advocaat, Racine

Rubben Lindemans specialises in corporate and commercial litigation. He has extensive experience representing companies, particularly financial institutions, in the context of restructuring and enforcement disputes.

Rubben received his law degree in 2009 from the University of Leuven (KUL). During his studies, he spent six months at the University of Edinburgh. He subsequently obtained a post-graduate degree in General Management from the Vlerick Management School in Ghent. Rubben was admitted to the Brussels bar in 2010 and joined NautaDutilh in 2012. In 2013, he completed a postgraduate course bankruptcy receiver-liquidator.

Since 2012, Rubben has been a teaching assistant and tutor at the Brussels campus of KUL in the areas of commercial, business and corporate law. He is the author of several articles on commercial and business law (in particular insolvency law and enforcement) and regularly speaks at seminars on these topics.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Beslag- en executierecht: recente evoluties

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

handels-en-ondernemingsrecht

Handboek handels- en Ondernemingsrecht

Die Keure

Deze zevende editie van het Handboek Handels- en Ondernemingsrecht is zeer grondig herwerkt op twee verschillende vlakken:

  • Enerzijds zorgt een uitgebreid voetnotenapparaat voor de nodige referenties naar de voornaamste regelgeving, rechtspraak en rechtsleer.
  • Anderzijds is het boek geactualiseerd en aangepast aan het sterk gewijzigde regelgevende kader, waaronder, naast diverse nieuwe basiswetgeving in het domein van het insolventierecht en het financieel recht, in het bijzonder ook het (nieuwe) Wetboek van Economisch Recht van 2013.

Dit handboek biedt dan ook een overzichtelijke analyse van het rijke landschap aan Belgische wetgeving die het handels- en ondernemingsrecht thans beheerst, zonder daarbij evenwel volledigheid te ambiëren.

beslag_inzake_namaak

Beslag inzake namaak - Een stand van zaken 2017

Larcier

Het cahier bespreekt op heldere wijze de toepassingsvoorwaarden en het verloop van een beslag inzake namaak, op basis van recente rechtspraak, met bijzondere aandacht voor het UPC-regime en voor grensoverschrijdende situaties.

insolventie_beslagrecht

Themis 94 - Insolventie- en beslagrecht 2015

Die Keure

Het zekerheden-, insolventie- en beslagrecht is zoals u weet voortdurend in beweging. De voorbije jaren waren er talrijke uiteenlopende wetswijzigingen en belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak en in de rechtspraktijk.

We beginnen met een algemeen overzicht van de recente cassatierechtspraak in het hele vakgebied om op die wijze weer mee te zijn.

Wat de zakelijke zekerheden betreft wordt dan bijzondere aandacht besteed aan het eigendomvoorbehoud en de verhouding met andere zekerheidsposities. Zowel het huidige als het komende recht (nieuwe Pandwet) worden besproken.

Bij de persoonlijke zekerheden wordt dit jaar aandacht besteed aan de precieze inhoud van de verbintenis van de borg, met bijzondere aandacht voor de borgtocht voor alle sommen en het lot van de borgtocht bij vele vormen van wijziging in de rechtsverhoudingen tussen partijen.

Wat tenslotte de insolventieprocedures betreft gaat de aandacht dit jaar naar de aansprakelijkheid van curatoren en de mogelijkheid voor schuldeisers om hun rechten te beveiligen na faillissement.

duiding_beslag_verbeurdverklaring_strafzaken

Duiding Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken – 2015

Larcier

Deze nieuwe uitgave van Duiding Beslag en Verbeurdverklaring in Strafzaken bouwt voort op het concept van de eerste uitgave, die inmiddels een paar jaar oud is. De basisidee blijft behouden: deze uitgave bevat alle nuttige bronteksten betreffende inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken aan, voorzien van commentaar door de inmiddels gekende auteurs. 
Nieuwigheden zijn vooral te signaleren op het gebied van beslag inzake verkeer en een nieuwe vorm van 'asset recovery': het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek.

handels-en-economisch-recht-geannoteerd-2016-2017

Handels-en economisch recht geannoteerd 2016-2017

Die Keure

Het nieuwe geannoteerd wetboek Handels- en economisch recht is een praktisch werkinstrument voor de juridische praktijk.

Het bevat de geactualiseerde tekst van de bepalingen van het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van Economisch Recht en van een selectie bijzondere wetgeving.

Aan de hand van annotaties onder elk wetsartikel krijgt u een overzicht van de belangrijkste rechtspraak en de rechtsliteratuur die helpen om een juridisch probleem verder uit te diepen en te onderzoeken.

themawetboek-handels-en-economisch-recht-editie-2016

Themawetboek Handels- en economisch recht – editie 2016

Larcier

Dit wetboek geeft een overzicht van het rijke landschap aan Belgische wetgeving die het handels- en economisch recht beheerst: de klassieke wetboeken en de bijzondere  handels- en economischrechtelijke wetgeving.

codex-economie-2016-2017

Codex Economie 2016-2017

Die Keure

Deze Codex Economie bevat een volledige verzameling van wetten en besluiten uit de voornaamste rechtstakken, met een accent op de economische wetteksten. Deze codex is zo opgevat dat ook economisten zonder brede juridische opleiding er vlot hun weg in vinden. De bedoeling van deze wettenverzameling bestaat er namelijk in een zinvolle schaarste te scheppen in de overvloed aan wetten en reglementen waar economisten in het beroepsleven onvermijdelijk mee geconfronteerd worden.

De Codex Economie 2016-2017 is bijgewerkt tot 1 juni 2016.

beslagzakboekje2017

Beslagzakboekje 2017

Wolters Kluwer

Het Beslagzakboekje is een praktisch hulpmiddel voor iedere jurist die regelmatig in aanraking komt met dit sterk technische rechtsonderdeel.

Het zakboekje biedt een schematisch en praktijkgericht overzicht van het volledige Belgische privaatrechtelijke beslagrecht, vertrekkende vanuit de wettekst en de rechtspraak, maar zonder academische of theoretische polemieken. Aan de orde komen: de basisbegrippen, de algemene regels, en een gedetailleerde behandeling van alle afzonderlijke beslagvormen. Alleen dagelijks bruikbare informatie wordt opgenomen.

In deze editie 2017 vindt u ondermeer:

  • de nieuwe wetgeving inzake de invordering van onbetwiste geldschulden
  • het dwangbevel in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hoe de beslagrechter volgens het Hof van Cassatie hiermee moet omgaan 
  • de nieuwe cassatierechtspraak inzake de omvang van de bevoegdheid van de beslagrechter 

De stof is bijgehouden tot medio 2016 (rechtsleer en rechtspraak) en 15 januari 2017 (wetgeving).

Praktische informatie

Tijdstip 23 november 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

279 EUR (excl btw)

Incl. het boek ‘Beslagzakboekje 2017’ (uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 110,04), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

Inschrijven |  Beslag- en executierecht: recente evoluties - 23/11/2017

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37