Tijdens deze studienamiddag wordt aan de hand van verschillende uitspraken van het Europees Hof van Justitie nagegaan of de benadering van het Hof inzake rechtsmisbruik impact heeft en bepalend is voor de toepassing van de Belgische algemene antimisbruikbepalingen (art. 344 WIB92 en art. 1 §10 W.BTW).

In een korte inleiding behandelen de sprekers de dunne lijn tussen belastingontduiking en belastingontwijking, en het wettelijk kader van de algemene antimisbruikbepalingen.

Daarna wordt de evolutie in de Europese en Belgische rechtspraak toegelicht en welke trends waar te nemen zijn. Hierbij zal worden nagegaan in welke mate de rechtspraak van het Hof van Justitie een impact heeft op Belgische en internationale belastinggeschillen en hoe deze rechtspraak kan gebruikt worden in de verdediging tegen de fiscus. In dit seminarie zal ook worden nagegaan of en in welke mate er sprake kan zijn van rechtsmisbruik in douanezaken, m.n. of dezelfde benadering van het Hof inzake directe belastingen/btw kan toegepast worden.

Sprekers

meester Philippe Renier

Counsel Dispute Resolution & Tax Litigation, Law Square

 meester Philippe Renier

evy-peters

meester Evy Peters

Senior Associate , Law Square

Evy Peters is specialised in tax litigation and tax dispute resolution (for example through amicable settlements).

Prior to joining Law Square, Evy worked as an Attaché with the Belgian General Administration of Special Tax Inspection (BBI/ISI), which is in charge of the fight against fraud related to all taxes whose establishment, collection and recovery are entrusted to the Federal Public Service of Finance in Belgium.

For several years, she acted as their “in-house lawyer” and represented the Government, both in and out of court, in high-profile tax cases involving allegations of VAT fraud (VAT carousels, missing trading fraud, intra-Community VAT-fraud, counterfeit invoices and illegal exercise of the right to deduct, fiscal domicile fraud, etc.). Evy gained extensive experience in tax litigation, settlements and legal advice, by her involvement in over 60 cases and has successfully litigated 7-figure cases on behalf of the Belgian Government.

With the BBI, Evy also acquired large-scale experience regarding the investigative powers of the tax authorities in VAT, as well as in direct tax (joint audits). Evy is also familiar with criminal proceedings on fraud offences.

Before joining the BBI/ISI, Evy started her career as an attorney in a medium-sized law firm (Leuven Bar Association) and gathered experience in different areas of law.

By her previous experience with the BBI, Evy can now help protect the interests of Law Square’s clients who are confronted with an aggressive tax authority.

Evy obtained a master’s degree in law at the Catholic University of Leuven (KU Leuven) and an Executive master’s degree in tax management at the Solvay Brussels School of Economics and Management (magna cum laude).

jurgen-gevers

meester Jurgen Gevers

Director Dispute Resolution & Tax Litigation, Law Square

Jurgen has over 16 years of experience in Tax. Before joining Law Square, he was a Partner at Antaxius Advocaten.

Jurgen assists national and multinational companies with customs and excise issues, including anti-dumping and countervailing duties as well as related tax aspects and VAT cases (e.g. missing trade fraud). In this context, he advises clients on procedures and assists them in audits and criminal investigations, negotiations on amicable settlements, rulings and submissions of applications for repayment and remission. (e.g. (-499/14- interpretation of Rule 3(b) of the General Rules for the interpretation of the Combined Nomenclature, C-351/11 – procedures for the entry in the accounts of the amount of the import duties, (-367/09- protection of the European Communities financial interests and (-201/04- communication of the amount of the import duties to the debtor and prescription of the customs debt).

Jurgen also handles disputes with the Customs and Excise Administration and the VAT authorities and assists his clients in administrative proceedings and proceedings before the civil and criminal courts, the Belgian Constitutional Court and the Court of Justice of the European Union.

Jurgen assists his clients in the negotiation and drafting of contracts between logistic services and importers/exporters, between importers and suppliers/customers, and between exporters and customers. He also represents them before the commercial courts in related disputes.

w. 

ine_lejeune

meester Ine Lejeune

Partner Tax Policy, Dispute Resolution & Litigation, Law Square

Ine is the partner responsible for building and leading the tax policy and tax litigation practice at Law Square.

Following her master in Law obtained at Ghent University (Ugent) cum laude (1984), she obtained a Degree in Taxation at the Fiscale Hogeschool (1986) with the Price for International Taxation.

Ine not only provides advice but also and especially litigation and dispute resolution services cross different taxes focusing on the EU and international law aspects (and the interaction with Belgian/National laws). Topics are broad ranging: dawn raids, data mining, exchange of information, anti-avoidance, protection of taxpayers by the EU Charter of Fundamental Rights, fraud investigations, missing trader fraud, fixed establishments, financial services, gaming Tax, refusal of VAT deduction, non-Tax remedies,...). She has assisted with tax disputes and procedures before national courts in Belgium ( Tax Courts, Constitutional Court, Supreme Court). She has been or is involved in litigations in other Member States (Italy, Poland, Spain, the Netherlands, Croatia, Romania, the UK, Ireland and Lithuania) and the Court of Justice of the European Union (e.g. on issues such as fixed establishment, discount vouchers, transportation charged,...).

Ine assists clients in the context of tax audits and negotiates settlements with the administrative authorities including the special Tax Investigation Unit. She advises clients in developing a litigation strategy on the basis of national legislation, EU law and the case law of the Court of Justice of the European Union and of the European Court of Human Rights.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Uiteenzetting: Rechtsmisbruik en de fiscus

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

fiscaal_praktijkboek_directe_belastingen_2016-2017

Fiscaal praktijkboek directe belastingen 2016-2017

Wolters Kluwer

De Fiscale Praktijkboeken willen actuele topics in een klare en duidelijke taal toelichten en de gevolgen ervan duiden voor de fiscale praktijk. De auteurs zijn stuk voor stuk specialisten ter zake, met een ruime praktijkervaring.

In editie 2016-2017 (Directe Belastingen) komen volgende actuele topics aan bod:

 • Investeringsaftrek anno 2016 (Guy Poppe)
 • Crowdfunding (Anne Mieke Vandekerkhove)
 • De woonfiscaliteit anno 2016 (Pieter Debbaut)
 • Zetelverplaatsingen (Yves Verdingh)
 • De nieuwe tax-shelterhervorming anno 2016 (Rolf Declerck)
 • Nationale fusies en splitsingen in het WIB92: dan toch niet geheel onbegrijpelijk? (Deel 2) (Tom Schepens)
 • Belasting van niet-inwoners: de vernieuwde vangnetbepaling (Nathalie De Meyer, Anthony Meul en Heidi Verhasselt)
 • Fiscale regularisatie opnieuw permanent wettelijk geregeld (Stijn De Meulenaer)
 • De gesplitste aankoop van een onroerend goed door een vennootschap en haar bedrijfsleider (Philippe Salens)
 • De toepassing van artikel 15 W.Venn. in fiscalibus volgens de richtlijn 2013/34/EU (Carl Van Biervliet)

 

tiberghien-handboek-voor-fiscaal-recht-2016-2017

Tiberghien - Handboek voor fiscaal recht 2016-2017

Wolters Kluwer

Het Handboek voor Fiscaal Recht – Tiberghien is dé encyclopedie van de Belgische Fiscaliteit. Het geeft een actueel en uiterst volledig overzicht van de hele fiscaliteit, mét uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer, die de lezer de verdere weg tonen voor meer gedetailleerde informatie. Een complete fiscale bibliotheek in één uitgave dus!

Deze klassieker is ondertussen al aan zijn 35e editie toe. In 1955 publiceerde Albert Tiberghien het allereerste basiswerk over het fiscaal recht. Ook vandaag nog blijft het Handboek een unieke plaats bekleden in het landschap van de fiscale documentatie: het is een allesomvattend, toepassingsgericht én actueel basiswerk. Hierdoor kent het boek een in zijn soort ongeëvenaard succes: het is al meer dan 60 jaar een bestseller!

De doelstelling van het boek is door de jaren heen dezelfde gebleven: een eerste wegwijzer te zijn in het uitgestrekte fiscale landschap door àlle basisinformatie inzake Fiscaal Recht te verstrekken. Algemene beginselen, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, BNI, procedure, voorheffingen, registratie-, hypotheek- en griffierechten, successierechten, diverse rechten en taksen, btw, douane en accijnzen, milieu- en energiebelastingen, niet-rijksbelastingen, internationaal fiscaal recht, Europees fiscaal recht, witwaswetgeving en kaaimantaks, u vindt het allemaal terug in dit onmisbare Handboek. Dankzij de duidelijke indeling, vindt u gemakkelijk het antwoord op al uw vragen.

De aanhoudende stortvloed aan nieuwe fiscale maatregelen maken de Belgische fiscaliteit nog complexer. Alle nieuwe regels werden bevattelijk verwerkt in deze nieuwe editie van het Handboek voor Fiscaal recht - Tiberghien, waardoor het meer dan ooit een onmisbare leidraad in het doolhof van de fiscaliteit is.

Dit alles maakt van het Handboek Tiberghien het basiswerk bij uitstek voor zowel de beginnende als de ervaren fiscalist. Het is hét startpunt bij alle opzoekingen voor iedereen die met fiscaliteit bezig is: belastingconsulenten, fiscalisten, bedrijfsleiders, magistraten, advocaten, revisoren, accountants, fiscale ambtenaren, studenten, enz.

Uniek naslagwerk van de volledige fiscaliteit
2 banden met in totaal 2300 pagina’s onmisbare informatie
Volledig actueel en up to date
Vlot consulteerbaar
Bevattelijk en praktijkgericht
Geschreven door topspecialisten
met ruime aandacht voor alle nieuwigheden.
Omdat we u de meest volledige informatie willen blijven bieden, verschijnt de uitgave in twee banden. Het was niet langer mogelijk om het fiscaal recht bevattelijk samen te brengen in 1 boekdeel.

De jaarlijkse update van dit werk wordt verzorgd door Tiberghien Advocaten. Als grootste fiscale praktijk binnen de Belgische advocatuur blijft het voor Tiberghien Advocaten een roeping om het standaardwerk van de fiscaliteit in België te verzorgen.

fiscaal_straf-procesrecht

Fiscaal straf- en strafprocesrecht 2015

Wolters Kluwer

In Fiscaal Compendium – Fiscaal straf- en strafprocesrecht worden vooreerst een aantal algemene beginselen van het gemeen straf- en strafprocesrecht uiteengezet. Daarna worden de bijzonderheden die eigen zijn aan een strafonderzoek naar fiscale misdrijven, de fiscale misdrijven zelf en de sancties toegelicht. Vervolgens wordt onderzocht wat de wederzijdse invloed is tussen de fiscale procedure en de strafprocedure. En aangezien de witwasproblematiek niet meer weg te slaan is uit de praktijk van de boekhoudkundige beroepen, wordt ook hier aandacht aan besteed.

Het boek probeert vooral ten behoeve van de studenten de positie te situeren van het bijzonder strafrecht, dat het fiscaal strafrecht is, t.o.v. het gewone strafrecht en de fiscale procedure. Voor de practicus vormt het meer gespecialiseerde gedeelte een leidraad, gestoffeerd met veel rechtspraak en doctrine.

Dit boek verschijnt in de reeks Fiscaal Compendium, in samenwerking met de Fiscale Hogeschool Brussel. Deze boekenreeks bundelt en structureert informatie van alle takken van het fiscaal recht. Ider boek in de reeks behandelt een specifieke tak van het fiscaal recht. u krijgt een grondig overzicht van de wetgeving, de rechtspraak en de circulaires, voorzien van een diepgaande commentaar door een specialist ter zake, inclusief vele concrete voorbeelden en praktische tips.

fiscaal_misbruik

Fiscaal misbruik

Larcier

In 1993 publiceerde Thierry Afschrift bij Larcier een boek “L’évitement licite de l’impôt et la réalité juridique”; een tweede editie verscheen in 2004. In dat werk beschrijft hij de fundamentele principes van de vrije keuze van de minst belaste weg, evenals de precieze draagwijdte van de algemene antimisbruikregel die werd gestemd in 1993.

Zijn standpunt werd opgepikt door de rechtspraak, die de zeer beperkte toepassingsmogelijkheden van artikel 344, § 1 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 bevestigde.

Bij wege van de programmawet van 29 maart 2012 heeft de wetgever zich gewaagd aan een nieuwe antimisbruikmaatregel die een grotere draagwijdte zou moeten hebben, dit inzake de inkomstenbelastingen, de registratie- en de successierechten.

De wetgever heeft hiertoe het fiscaal recht verrijkt met een nieuw begrip, namelijk het “fiscaal misbruik”.

Thierry Afschrift maakt in dit boek een wetenschappelijke analyse van het begrip fiscaal misbruik, op grond van de wet, de klassieke interpretatieregels in fiscale zaken, en de parlementaire voorbereiding. Tevens neemt hij de opvattingen ter zake van andere fiscalisten onder de loep.

De auteur beschrijft de basis van het beginsel van de principiële gelding van de keuze van de minst belaste weg, alsook de exacte draagwijdte van de algemene anti-misbruikbepaling die in 1993 werd ingevoerd.

Hij drukt zich in kritische termen uit over de verzoenbaarheid van de antimisbruikmaatregel met de Grondwet, dit op het vlak van de registratie- en successierechten. Hij stelt ook de enige interpretatie van de antimisbruikmaatregel voor die toelaat om de wil van de wetgever te verzoenen met het grondwettelijke legaliteitsbeginsel in fiscale zaken.

btw_praktijkboek

Btw-praktijkboek 2017

Wolters Kluwer

Het Btw-praktijkboek biedt u houvast om theorie en praktijk aan elkaar te toetsen. Naast een diepgaande toelichting bij de belangrijkste aspecten van de Belgische btw-wetgeving, reikt dit boek u oplossingen aan voor de meest voorkomende btw-problemen. Het eindresultaat is een naslagwerk vol nuttige praktijktips.

In de editie 2017 vindt u onder meer verwerkt:

 • de nieuwe regeling inzake kostendelende verenigingen;
 • de opheffing van de btw-vrijstelling voor online kans- en geldspelen;
 • de uitgebreide toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % voor schoolgebouwen;
 • de uitbreiding naar privé-initiatieven van het btw-tarief van 12 % voor sociale huisvesting;
 • de stand van zaken betreffende het geregistreerd kassasysteem (GKS);
 • de belangrijkste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en van de Belgische hoven en rechtbanken.

De teksten werden bijgewerkt tot 12 februari 2017.

btw-zakboekje-2017

Btw-zakboekje 2017

Wolters Kluwer

BESCHRIJVING

Dit Btw-zakboekje wil aan de fiscalist en andere professionals op bevattelijke wijze een inzicht geven in de belangrijke mechanismen van de werking van de btw in België.

Alle basisprincipes van de Belgische btw, van belastingplicht tot teruggaaf van de btw, worden beknopt en overzichtelijk besproken.

Dit Btw-zakboekje wordt ondersteund door een gedetailleerde inhoudsopgave en een uitgebreide trefwoordenlijst die het opzoekingswerk aanzienlijk vergemakkelijken. Daarnaast is een nuttig chronologisch overzicht van de rechtspraak (sinds 1967) van het Europees Hof van Justitie opgenomen.

Het Btw-zakboekje is ondertussen al toe aan de 20ste editie en een echte must-have voor iedereen die op één of andere manier met btw in aanraking komt: accountants, bedrijfsfiscalisten, bedrijfsjuristen, fiscale ambtenaren, …

Ine Lejeune is advocaat en Partner Tax Policy, Dispute Resolution en Litigation bij Law Square. Voordat ze zich bij Law Square voegde op 1 mei 2014 bekleedde ze verschillende leidinggevende functies binnen PwC. In 2009 werd ze verkozen tot 'Taxman of the Year'. Ze was gastdocent aan de Universiteit Antwerpen en diverse andere binnen- en buitenlandse universiteiten. Sinds 2012 is ze lid van de VAT Expert Group van de Europese Commissie.

Ellen Cortvriend is senior manager bij PwC. Ze verleent advies aan nationale en internationale klanten op het vlak van Belgische en Europese btw-wetgeving. Ze heeft een specialisatie op gebied van o.a. (elektronische) facturatie.

Praktische informatie

Tijdstip 14 november 2017 13.00u - 17.15u
Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

Nationale Kamer van Notarissen

FSMA

4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

Aanvraag ingediend voor 3,5 uren

2 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen

Inschrijven | Rechtsmisbruik en de fiscus - 14/11/2017

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37