Van welke opleidingssubsidies kan ik gebruik maken?

Onze opleidingen zijn erkend door de Vlaamse én de Waalse overheid en door beroepsfederaties. U kunt dus gebruik maken van deze subsidies :

Meer informatie over de voorwaarden en hoe u de subsidies aanvraagt vindt u op de linken hierboven of krijgt u van onze klantendienst.

 

VEREENVOUDIGDE KMO-PORTEFEUILLE SINDS 1 APRIL 2016

De KMO-portefeuille is op 1 april 2016 zowel inhoudelijk als administratief fors vereenvoudigd. Elke Vlaamse KMO krijgt vanaf dan een jaarlijks subsidiebedrag dat ze vrij kan gebruiken voor opleiding en advies. 

Vanaf 1 april 2016

opleiding - advies

Kleine KMO's (< 50 werknemers)

steunpercentage 40%, steunplafond 10.000 euro

Middelgrote KMO's (<250 werknemers)

steunpercentage 30%, steunplafond 15.000 euro

 

Uw voordeel

  • U kiest zelf waar u de subsidies voor gebruikt: voor opleiding en/of advies
  • De aanvraag via de webapplicatie gaat eenvoudiger en sneller
  • Het totale beschikbare subsidiebedrag per jaar stijgt
  • Bij uw aanvraag ziet u onmiddellijk hoeveel budget u hebt of nog overhoudt

 

Meer info

Meer informatie over criteria, bedragen en aanvraagproces vindt u hier in detail.

Met uw vragen kunt u ook terecht bij: