Opleiding IFRS? Stel uw parcours samen!

Kluwer Opleidingen ontwikkelde niet één opleiding IAS/IFRS, maar een uitgebreid aanbod. Zo sluit uw investering altijd aan op uw kennisniveau en jobinhoud. 

Doel van deze modulaire IFRS-opleidingen is u een volledig aanbod bieden, steeds gericht op uw specifieke vragen en noden. Verzeker nu uw toekomst en:

  • verwerf een grondig inzicht in de voorstelling van de jaarrekening onder IAS/IFRS.
  • bouw een diepgaande kennis op betreffende de boekhoudkundige verwerking van de verschillende elementen in de balans- en de resultatenrekening onder IAS/IFRS.
  • vergroot uw kennis inzake IAS/IFRS-topics zoals uitgestelde belasting, consolidatie en business combinations, alsook de boekhoudkundige verwerking van financiële instrumenten.
  • beheers de praktische aspecten van IAS/IFRS.

Module 1 | Opleiding IFRS | Basisopleiding

Doelgroep: algemeen directeuren, financieel directeuren, bedrijfsleiders, accountants, (hoofd)boekhouders, bedrijfsrevisoren, controllers, consolidatiemanagers, reportingmanagers, financieel analisten, belastingadviseurs.

Module 2 | Opleiding IFRS | Specialisatie

Doelgroep: Financieel directeuren, (hoofd)boekhouders, revisoren, financieel analisten, fiscaal adviseurs, controllers, consolidatiecel