Introductie

De toegenomen multiculturaliteit, de wetenschappelijke en technologische (r)evolutie, de mondige en kritische burgers, zijn slechts enkele voorbeelden van fundamentele veranderingen in de samenleving sinds het ontstaan van onze huidige rechtstaat. Men kan zich de vraag stellen of de werking van Justitie nog is aangepast aan deze veranderde maatschappij.

Justitie staat alleszins onder druk. Meer dan ooit wordt van de rechters verwacht verantwoording af te leggen tegenover de samenleving en is het vertrouwen van de burger in Justitie een aandachtspunt geworden. Maar ook de uitdagingen voor de wetgevende en uitvoerende macht om het vertrouwen van de burger te blijven verdienen en de legitimiteit van hun instellingen te blijven borgen, zijn in de actuele samenleving enorm.

Mechelen neemt, met de herdenking van het 400-jarig bestaan van de Grote Raad, het voortouw om na te denken over de toekomst van Justitie en nodigt u daarbij van ganser harte uit!

We werken op drie centrale thema’s:

  1. Diversiteit & Justitie
  2. Welzijn & Justitie
  3. Management & Justitie

Tijdens drie conferenties zullen experten uit het werkveld, het beleid en de academische wereld reflecteren over centrale vragen zoals ‘Op welke manier kan de Justitie van de toekomst rekening houden met een steeds gediversifieerder publiek?’, ‘Kan een tussenkomst van Justitie bijdragen tot het welzijn van burgers?’, ‘Welke verbeteringen in de werking van Justitie leveren ook echt iets op voor de burger?’. Zij zullen daarbij voortbouwen op de voorstellen ter optimalisatie van Justitie die door een 500-tal actoren en stakeholders van Justitie tijdens verschillende rondetafelgesprekken in Vlaanderen, Namen, Dijon en Den Haag, werden geformuleerd (meer informatie op www.oprechtmechelen.be).

De reflecties van de experten tijdens de conferenties zullen samen met de bevindingen uit de eerdere rondetafelgesprekken gebundeld worden in een ‘groenboek’, met een beleidsagenda voor de beleidsmakers, een doe-agenda voor de actoren van Justitie en een onderzoeksagenda voor wetenschappers.

Congressen