Hoe kunnen handel en administraties de brug slaan tussen complexe regelgeving en vlotte internationale goederenstromen?

Dat verneemt u op de studiedag Douane 2015.

Minister Van Overtveldt en een uitgelezen equipe topexperten geven u duiding en advies. Zo bent u na één dag weer helemaal mee.

Dit zijn enkele topics die aan bod komen in 2 plenaire sessies en 9 workshops:

 • Wat verandert er met het nieuwe uniewetboek?
 • Welke rol is weggelegd voor SBA?
 • Wat moet u weten over het nieuwe Incoterms-document?
 • Hoe regelt u de webverkoop van accijnsgoederen?
 • Wanneer krijgt u een vergunning of vrijgave voor dual use goederen?

Uw resultaten

 • op de hoogte wilt zijn van de impact van de nieuwe douanewetgeving op uw activiteiten.
 • met peers wilt debatteren over actuele en praktijkgerichte douane-, accijns en transporttopics.
 • wilt netwerken met belangrijke spelers uit de douane- en transportwereld.

Bestemd voor

‘The place to be’ voor professionals in douane, btw en internationale handel!

"

Je krijgt een betere toekomstvisie van waar het hele douanegebeuren naar toe gaat. De praktijkvoorbeelden illustreren goed waar het fout loopt. Door de aanwezigheid van douane-experts worden er ook gerichte vragen gesteld en antwoorden gegeven. Geen onnodige tijd gaat verloren. Voor ons was deze opleiding zeker voor herhaling vatbaar en de investering waard!

"
Dorothy Verthé, salesmanager, Customs IT
"

Deze studiedag heeft mij op het gepaste ogenblik een zeer performante en proactieve duiding en inzicht bezorgd, die ik in de praktijk wil aanwenden om o.a. het AEO-project op te starten. Het seminar beantwoordt derhalve volledig aan mijn verwachtingen en de getuigenissen met praktijkervaringen hebben dit duidelijk onderbouwd.

"
Roger Vermeulen, Customs Coordination Manager, Fabricom
"

De theoretische inhoud en praktische voorbeelden met een verduidelijking van de manier van aanpak zijn belangrijke input voor het bepalen van een Customs & Trade-strategisch plan voor de komende jaren.

"
Carina Callebaut, Customs Management Leader, Becton Dickinson Distribution Center
"

Presentaties vanuit praktijkcases van bedrijven spreken meer tot de verbeelding dan de pure wetgevende context. De raakvlakken tussen de deelnemers en de ideeënuitwisseling zijn hierdoor groter.

"
Tom De Ridder, douane, BASF Antwerpen
"

Professionele benadering over de hele lijn.

"
Jos Claessens, douanezaken, Power Tools Distribution

Programma

Consulteer hier het volledige programma!

Consulteer hier het volledige programma!

Docent(en)

Johan Van Overtveldt

Johan Van Overtveldt is sinds 2014 minister van Financiën in de federale regering Michel I. Daarnaast is/was hij ondermeer Europees parlementslid (N-VA), adviseur N-VA, professor economie (Universiteit Hasselt) en hoofdredacteur Trends en Knack. Hij is doctor in de Toegespaste Economische Wetenschappen (UA) en Master of Business Administration (KUL). Hij heeft talrijke economische publicaties op zijn naam staan.

Freddy Pirron

Freddy Pirron is zelfstandig consultant in douanewetgeving. Hij heeft meer dan 40 jaar ervaring in de douanematerie. Freddy is voorzitter van het Douaneplatform en is ook lid van het IAB. Hij treedt regelmatig op als spreker tijdens opleidingen over Belgische en Europese douanetopics.

Luc Verhaeghe

Luc Verhaeghe is als adviseur verbonden aan de afdeling Klantenmanagement en Marketing van de centrale douane administratie. Daarvoor was Luc jaren werkzaam op verschillende douanediensten in Brussel. Hij bekleedde er volgende functies: controleur der douane te Brussel-Entrepot, gewestelijke directeur der douane en accijnzen en verantwoordelijke dienst Douanewetgeving en dienst Douaneprocedures op de Centrale Administratie der douane en accijnzen.

Christophe Coulie

Christophe Coulie is Legal Affairs Manager bij de Federatie van de Belgische Kamers van Koophandel. Christophe is verantwoordelijk voor de samenwerking met de FOD Economie voor de afgifte van niet-preferentiële oorsprongscertificaten door de Kamers van Koophandel. Centraal daarbij staat een uniforme en correcte dienstverlening aan de bedrijven, administratieve vereenvoudiging en de digitale afgifte van deze certificaten via DigiChambers. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de afgifte van ATA Carnets door de Kamers van Koophandel in België en Luxemburg. Een ATA Carnet is een internationaal douanedocument voor de tijdelijke uit- en invoer van goederen in derde landen. Hij vertegenwoordigt de Belgische Kamers van Koophandel bij EUROCHAMBRES (Customs Committee) en de ICC World Chambers Federation (ICC WCF). Hij is binnen de WCF lid van de ATA Carnet Administrative Committee, de eCO Task Force en de International CO Accreditation Committee.

Mieke Verpoorten

Mieke Verpoorten is teamchef van de dienst CABC-SBC ( (administratieve en boekhoudkundige controle/systembased control) in Hasselt. Voordien werkte Mieke o.m. bij de dienst Geschillen (Douane Antwerpen), de dienst Accijnsprocedures, de inspectie Waarde en Comptabiliteitscontrole en de dienst Douaneprocedures. Mieke neemt ook deel aan het pilootproject AEO en de europese projectgroep SBA.

Johan Evers

Johan Evers is technische beleidsmedewerker in de exportcontrole van dual-use goederen bij de Dienst Controle Strategische Goederen van de Vlaamse Overheid. Hij beoordeelt vergunningsaanvragen op hun technische aspecten, neemt deel als technisch expert bij de internationale controleregimes en Europese werkgroepen, en neemt actief deel aan binnenlandse en buitenlandse outreach initiatieven die focussen op bedrijven. Voordien was hij werkzaam als beleidsadviseur voor technologische innovatie bij het Vlaams Parlement. Hier organiseerde hij verschillende participatieve trajecten waarbij publiek, onderzoek en politiek met elkaar in dialoog gaan over de impact van nieuwe en opkomende technologische ontwikkelingen. Hij voltooide in 2009 zijn doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven Arenberg Doctoral School en in 2004 zijn Masteropleiding in de Bio-ingenieurswetenschappen aan KU Leuven.

Werner Rens

Werner Rens is adviseur-generaal a.i. Klantenmanagement en Marketing bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Daarvoor was hij gedurende 15 jaar één van de leidinggevende ambtenaren op de dienst douaneprocedures van de gewestelijke directie Antwerpen. Bovendien is hij actief in verschillende werkgroepen van het Nationaal Forum. Voor zijn carrière in de publieke overheid was hij gedurende een vijftal jaren werkzaam in de logistieke sector als senior account manager bij een logistieke dienstverdeler.

Luc Van de Velde-Poelman

Luc Van de Velde-Poelman is ambtenaar bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen sinds oktober 1980. Na een korte ervaring op de Antwerpse kaaien, werkte hij tot 1994 op de afdeling Geschillen van de Gewestelijke directie Antwerpen. Sinds 1994 werkt hij op de dienst Geschillen van de Centrale Administratie. Sinds maart 2013 staat hij er aan het hoofd van de Administratie Geschillen. Luc is gespecialiseerd in inbreuken op de niet-fiscale douanewetgeving en in Europese douanesamenwerking.

Marc Michiels

Marc Michiels is adviseur bij de centrale diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, afdeling btw. Marc heeft meer dan 35 jaar ervaring in de toepassing van de btw op handelingen tussen België en derde landen/andere lidstaten.

François Patris

Van augustus 1975 tot en met augustus 2015 was François Patris ambtenaar bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Op de vijf laatste maanden na heeft hij zijn carriere in Brussel doorgebracht : eerst bij Brussel Entrepot, later bij de Centrale Administratie en tot slot bij DACO 1. Als directeur van deze laatste dienst was hij onder andere verantwoordelijk voor het nemen van de waardebeslissingen.

Milan Godin

Milan Godin, legal and policy advisor, Vlaamse Overheid - Departement Internationaal Vlaanderen

Koen Vanheusden

Koen Vanheusden is directeur bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Hij is ook lid van de Commissie Handelspraktijken ICC en van de Belgische werkgroep 'Herziening Incoterms'. Daarnaast doceert hij aan verschillende instellingen (VUB/BICCS, UA, UAMS, Kluwer Opleidingen, ...) en is hij auteur van verschillende publicaties over buitenlandse handel.

Erik Gevers

Erik Gevers, advocaat, Antaxius Advocaten

Tom Ven

Tom Ven, financieel manager, Remant

Kristien Cartuyvels

Kristien Cartuyvels is teamchef Werkmethoden Accijnzen bij de Administratie TCV. Kristien volgt vergaderingen op Europees niveau in verband met de overbrenging van accijnsgoederen (Accijnscomité en ECWP) en neemt deel aan werkgroepen op Europees niveau. Kristien is in 1997 in dienst bij Douane & Accijnzen. Zij heeft op verschillende diensten gewerkt bij de centrale administratie o.m. bij FEOGA voor het behandelen van restitutiedossiers, de Dienst controle, fraude en opsporing en de Dienst accijnsprocedures. Kristien studeerde Handelswetenschappen – optie fiscaliteit aan de EHSAL in Brussel.

Sabine De Schryver

Sabine De Schryver is adviseur/teamchef klantenbeheer bij de Administratie Klantenmanagement en Marketing (KlaMa) van de Regio Antwerpen van de Douane en Accijnzen. Sinds 1984 werkt Sabine bij de Administratie en sinds 1996 legt zij zich toe op de Accijnswetgeving. Voordien was zij lesgever bij Portilog, het opleidingscentrum van de Antwerpse Havengemeenschap. Zij geeft doceert regelmatig accijns gerelateerde topics bij de Administratie.Sabine is ook co-voorzitter van de werkgroep Accijnzen opgericht binnen het Nationaal Forum van de Douane en Accijnzen.

Karl Van Gestel

Karl Van Gestel, customs department manager, Overseas Distribution Company

Immle De Staercke

Immle De Staercke is attaché bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, Dienst Expertise wet – en regelgeving – Afdeling Douanewetgeving. Haar huidige expertisedomein is preferentiële oorsprong. Voordien was zij als begrotingsraadgever verbonden aan de Vlaamse Overheid - Departement Financiën en Begroting. Immle is master of science in de handelswetenschappen (Hogeschool – Universiteit Brussel).

Katrien Van Loocke

Katrien Van Loocke, Agentschap voor Buitenlandse Handel

Noël Colpin

Noël Colpin is administrateur-generaal douane en accijnzen bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Hij is al 43 jaar werkzaam bij de Administratie der douane en accijnzen. Noël bekleedde er de volgende functies: hoofd van de dienst Strategische Planning, Financiën en Communicatie; tweetalig adjunct directeur-generaal der douane en accijnzen; directeur-generaal der douane en accijnzen; administrateur van de pijler douane en accijnzen; administrateur-generaal, a.i., van de entiteit douane en accijnzen en sinds 1 januari 2012 administrateur-generaal, van de entiteit douane en accijnzen. Hij heeft verschilleden publicaties op zijn naam staan en is gastspreker op tal van congressen en studiedagen wereldwijd.

Joëlle Delvaux

Joëlle Delvaux

Praktische informatie

Prijs: 615 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 50% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Brochure: Download de brochure
Accreditatie:
 • Met attest permanente vorming: IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (7 lesuren)
 • Met attest permanente vorming: BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (7 lesuren)
 • Met attest permanente vorming: IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren (7 lesuren)
 • Met attest permanente vorming: OVB Orde van Vlaamse Balies (6 J punten)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Speciale korting voor meervoudige inschrijvingen 2de dlnr 20% korting

Speciale korting voor meervoudige inschrijvingen 3de dlnr 30% korting

Speciale korting voor meervoudige inschrijvingen 4de dlnr 40% korting

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.